ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gemeenten: help

Vindt u het onwenselijk dat arbeidsmigranten vaak met andere personen slaapkamers delen? Zo ja, dan is de ABU het met u eens. Door een gebrek aan woonlocaties voor deze groep heeft Nederland een tekort van minstens 120.000 gecertificeerde bedden. Ondanks het feit dat ruim 80% van de arbeidsmigranten onze vitale sectoren draaiende houden, geven we daar in Nederland onvoldoende fatsoenlijke huisvesting voor terug. Dat is een trieste constatering in normale tijden en een zorgwekkende tijdens een coronacrisis. Het beeld van aparte slaapkamers voor alle arbeidsmigranten in Nederland lijkt daarmee een utopie.

De oplossing voor dit probleem? Die ligt in handen van de gemeenten. Zij beslissen of aanvragen voor het bouwen van nieuwe short- en midstay woonlocaties voor arbeidsmigranten groen licht krijgen. De markt betaalt, de gemeente bepaalt. Voorbeeldgemeenten als Waalwijk, Tilburg en Neder-Betuwe lopen hierin voorop: bij het aantrekken van bedrijven hoort ook huisvesting voor de mensen die er komen werken. Wel zo welkom. Helaas vertegenwoordigt deze kopgroep een minderheid. In de meeste gemeenten laten talloze afgeschoten plannen zien: ‘hier liever geen arbeidsmigranten’.

De coronacrisis heeft dat standpunt onhoudbaar gemaakt. Na werkgevers en vakbonden roept ook het Aanjaagteam onder leiding van Emile Roemer gemeenten op werk te maken van veilige huisvesting voor arbeidsmigranten. Ondertussen laat onderzoek door peil.nl zien dat de waardering voor de arbeidsmigrant stijgt. Maar liefst 73% van de Nederlanders vindt dat arbeidsmigranten welkom zijn om in ons land te werken, maar vindt de druk op de huizenmarkt die dit met zich meebrengt wel zorgelijk.

Ook blijkt: arbeidsmigranten onttrekken ongeveer 44.500 vooral goedkope en voor starters geschikte woningen aan de reguliere woningmarkt. Een bezoek aan het Haagse Laakkwartier laat pijnlijk zien hoe dat er in de praktijk uitziet. Deze onnodige druk op de reguliere woningmarkt toont aan: ook de Nederlandse woningzoekende is geholpen met meer woonlocaties voor tijdelijke migranten.

Met de tweede coronagolf die aan kracht wint zetten werkgevers, verhuurders en arbeidsmigranten zelf alle zeilen bij om de veiligheid te borgen. De ABU hanteert hiervoor het Corona Veiligheidsprotocol Arbeidsmigranten en lobbyt voor een beter vestigingsklimaat voor arbeidsmigranten en gecertificeerde werkgevers. Maar protocollen, onderzoeken en certificeringen lossen geen acute beddentekorten op. Hetzelfde geldt voor regionale onenigheid.

Het coronavirus lijkt nog lang bij ons. Arbeidsmigranten ook. De ABU vraagt gemeenten om de kopgroep te volgen en meer SNF-huisvesting voor arbeidsmigranten toe te staan. Uw bedrijven, arbeidsmigranten en Nederlandse woningzoekenden zullen u dankbaar zijn.

Gerelateerde artikelen