ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Goed werkgeverschap nog belangrijker tijdens coronacrisis”

Michel de Lassacquère, directeur abflexkracht

Wat komt er voor uitzendorganisaties allemaal bij kijken om tijdens de coronacrisis arbeidsmigranten veilig te laten werken, te huisvesten en te vervoeren? Voor uitzend- en detacheringsbureau abflexkracht was het ‘alle hens aan dek’, vertelt directeur Michel de Lassacquère.

“De hele branche werd overvallen door de coronacrisis,” vertelt De Lassacquère. “Ook voor ons was het even schrikken. Begin februari ben ik begonnen als directeur bij abflexkracht en ruim een maand later zat ik in een situatie waar geen draaiboek voor was.” Als uitzend- en detacheringsbureau heeft abflexkracht vooral opdrachtgevers in de ‘groene sector’ in Noord- en Zuid-Holland, vervolgt De Lassacquère. “Denk bijvoorbeeld aan bloembollentelers en bloemen- en plantenkwekerijen. Een flink aantal bedrijven had ineens te maken met een enorme vraaguitval, net als in veel andere sectoren.”

Crisisteam

Door abflexkracht werd direct een crisisteam geformeerd, vertelt De Lassacquère. “We hebben toen gekeken naar wat er op ons afkwam en hoe we invulling konden geven aan goed werkgeverschap. Dat laatste is altijd al een uitgangspunt voor ons en tijdens deze coronacrisis nog belangrijker.” Het eerste besluit was dat arbeidsmigranten zonder werk niet uit de huisvesting werden gezet. “We hebben onze flexmigranten twee weken gratis laten wonen, om zo rust te creëren. Vervolgens zijn onze personeelscoördinatoren met ze in gesprek gegaan, om te kijken of ze hier wilden blijven of liever naar hun land van herkomst teruggingen.”

Uiteindelijk koos volgens De Lassacquère 40% ervoor om naar huis te gaan. Voor de 60% die bleef, ging abflexkracht op zoek naar ander werk. “Ons sales team is toen hard aan de slag gegaan om mensen te herplaatsen. Voor een deel kon dat bij andere opdrachtgevers in de groene sector. Maar we hebben ook mensen aan het werk kunnen helpen bij supermarkten en distributiecentra, waar ineens een grotere vraag was. Niemand heeft meer dan een week zonder werk gezeten.”

Hygiënemaatregelen

Ook de afdeling Communicatie van abflexkracht ging aan de slag om voor de flexkrachten in hun eigen taal een wekelijkse update te maken. “Daarin werd uitgelegd wat de regels van het RIVM waren om veilig te kunnen werken en ook hielden we ze op de hoogte van onze activiteiten.” Medewerkers van abflexkracht gingen daarnaast op bezoek bij klanten om te kijken hoe het werken op anderhalve meter kon worden ingevuld en welke hygiënemaatregelen er al genomen werden of moesten worden. “We hebben bovendien direct twee huizen vrijgemaakt om mensen te kunnen isoleren als ze ziek zijn,” zegt De Lassacquère. “Tot nu toe zijn er zeven mensen opgevangen die koorts of hoestklachten hadden. Onze personeelscoördinatoren houden dagelijks contact met ze en gaan mee naar de huisarts als ze de taal niet machtig zijn.” Doordat een deel van de arbeidsmigranten terug naar hun land van herkomst wilde, kwam er ook meer woonruimte vrij. De Lassacquère: “We hebben de mensen verdeeld over de diverse huizen. Doordat mensen een kamer voor zichzelf hadden, werd het besmettingsrisico beperkt.”

Veilig vervoer

Tevens werd voor het vervoer gekeken hoe dat zo veilig mogelijk kon gebeuren, aldus De Lassacquère. “Voor mensen die binnen tien kilometer van hun werk wonen, stellen we eigen fietsen beschikbaar. Verder hebben we onze busjes corona-proof gemaakt. In elk busje zitten maximaal twee mensen, een bestuurder en iemand achterin. En we hebben in het midden een wand van plexiglas geplaatst.”

De Lassacquère is er ‘ontzettend trots’ op hoe het abflexkracht-team deze crisis heeft opgepakt. “We hebben dit echt samen gedaan. Onze opdrachtgevers waarderen dat en ook van onze uitzendkrachten kregen we veel positieve reacties. Een groot deel van onze uitzendkrachten werkt al jaren voor abflexkracht. Zij zijn goed voor ons geweest, dus zorgen wij goed voor hen. Ik zie dat andere ABU-leden ook goed omgaan met de regels en hun best doen voor hun uitzendkrachten. Ik herken de negatieve verhalen uit de media dan ook niet.”

Oproep

Wel wil De Lassacquère nog een oproep doen aan het kabinet. “Kom met heldere richtlijnen voor de uitzendbranche voor wat betreft vervoer en huisvesting. Wij zouden graag zien dat mensen die samenleven, zoals arbeidsmigranten, als één huishouden worden gezien. Want feitelijk leven die mensen net als een gezin in één huis. Als er heldere richtlijnen komen, kunnen de regels binnen de huizen worden versoepeld en kunnen er meer mensen in een auto reizen. Dat is van groot belang. Immers, er moet weer gewerkt worden om de economie op gang te krijgen. Ik hoop dat het kabinet daar oog voor heeft.”

 

Wij zouden graag zien dat mensen die samenleven, zoals arbeidsmigranten, als één huishouden worden gezien.

Gerelateerde artikelen