ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

‘Green Deal’ nodig voor arbeidsmigratie

“We moeten weer grip krijgen op arbeidsmigratie.” “De instroom moet worden verlaagd.” “Een migratiesaldo van 50.000.” Een korte scan in de verkiezingsprogramma’s van ’s lands grootste partijen in de peilingen biedt een breed palet aan meningen over arbeidsmigratie. Er zal een verandering moeten plaatsvinden, zoveel is duidelijk. Toch lijken de politieke standpunten enigszins kort door de bocht en mager, aangezien het bij vrijwel alle partijen aan echte visie ontbreekt.

Migratie onder de loep
Het feit dat migratie in zijn geheel onder de loep ligt is niet meer dan logisch. De druk op sociale voorzieningen, de sociale cohesie en de huizenmarkt neemt toe, waardoor mensen die hier niet vandaan komen als eerste worden aangekeken. Deze zorgen worden alleen maar versterkt door de manier waarop arbeidsmigranten week in week uit in het nieuws komen. De woon- en werkomstandigheden die in beeld worden gebracht zijn vaak erbarmelijk, waardoor ook het draagvlak op links flink is afgenomen. Het percentage arbeidsmigranten dat via een uitzendbureau werkt is hoog, waardoor het aanpakken van malafide bureaus hoog op de politieke agenda is gekomen.
 

Arbeidsmigratie cruciaal voor de verzorgingsstaat
De negatieve tendens is goed te begrijpen, maar helaas staat het vaak realiteitszin in de weg. Feit is dat we arbeidsmigratie heel hard nodig hebben om onze verzorgingsstaat overeind te houden. De Nederlandse bevolking daalt, waardoor we de klap van de groeiende vergrijzing en ontgroening met geen mogelijkheid op eigen houtje kunnen opvangen. Arbeidsmigratie gaat dus een cruciale rol spelen. Van de politiek mag je daarom meer verwachten dan de loze getallen en slecht onderbouwde uitspraken waar het nu mee komt.
 

Duidelijke politieke visie noodzakelijk
De
Green Deal noemt Frans Timmermans een stip aan de horizon in de energietransitie. Dat is precies wat er voor het migratiedossier ook nodig is. Hoe kan de politiek ervoor zorgen dat arbeidsmigratie wordt gezien als een noodzakelijk iets, in plaats van een last? Met een zorgvuldige afweging van de baten en lasten. Een duidelijke visie over hoe wij vinden dat Nederland er over 30 jaar uit moet komen te zien. Dat geeft alle andere sectoren de mogelijkheid om in lijn met die visie de huisvesting en sociale voorzieningen toekomstbestendig te krijgen. Dit zijn de grote vraagstukken waar de politiek zich mee bezig zou moeten houden.  

Een win-win-win-situatie
Kortom, hoe maak je van arbeidsmigratie een win-win-win situatie? Een situatie waar de werknemer een toegevoegde waarde heeft voor Nederland, zichzelf financieel vooruithelpt en het land van herkomst profiteert van de opgedane kennis. 
 

Het is mogelijk en het gebeurt al op grote schaal. Voor echte verandering zal dit de norm moeten worden.  

Dit is de eerste column van Koen Vogel, Beleidsadviseur Arbeidsmigratie.

Gerelateerde artikelen