ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Haags nieuws 29 maart 2019

ABU-leden spreken met Tweede Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) over de toekomst van werk

De ABU heeft vanochtend een gesprek georganiseerd tussen een kleine groep leden en Tweede Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) over de toekomst van werk en trends op de arbeidsmarkt. Dennis Wiersma is de woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de grootste coalitiepartij en heeft onder andere Arbeidsmarktbeleid, Inkomensbeleid, Arbeidsverhoudingen, Werknemersverzekeringen, Arbeidsmigratie en Leven Lang Leren in zijn portefeuille. De leden hebben uitvoerig met Dennis Wiersma van gedachten gewisseld en verschillende ontwikkelingen in de uitzendbranche bij hem onder de aandacht gebracht.

Tweede Kamer maakt zich zorgen over de verlenging van de export-ww

De Tweede Kamer heeft deze week met minister Koolmees gedebatteerd over de aanstaande EU-regels die arbeidsmigranten zes maanden lang het recht geven op een Nederlandse WW-uitkering in het thuisland. Op dit moment is het mogelijk om drie maanden met behoud van een WW-uitkering in een andere EU-lidstaat naar werk te zoeken. De verlenging van de ‘export-ww’, waarover de EU naar verwachting vandaag een besluit zal nemen, maakt deel uit van een breder wetgevingspakket om de sociale zekerheid in de EU op elkaar af te stemmen. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over een ondermijning van het draagvlak voor de sociale zekerheid. Kamerleden van verschillende partijen hebben gewezen op een fraudeprikkel die kan ontstaan doordat het maandsalaris in sommige landen lager ligt dan in Nederland. Hierdoor kan het voor de werkloze arbeidsmigrant financieel onaantrekkelijk worden om een nieuwe baan te vinden in het thuisland.

Ook het kabinet is tegen het plan van de EU. Minister Koolmees heeft tijdens het debat aangegeven dat hij exportfraude wil voorkomen door de controle en handhaving te verbeteren. In Nederland en het thuisland. In een pilot van het UWV wordt op dit moment al onderzocht of een controle bij de ex-werkgever op de verwijtbaarheid van de werkloosheid, het UWV helpt in het beter beoordelen of de werknemer terecht een WW-uitkering aanvraagt. De ABU is actief betrokken bij de pilot om door samenwerking tussen uitzendondernemingen en UWV fraude met WW-aanvragen effectiever te kunnen bestrijden.

Gerelateerde artikelen