ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Meer zekerheden arbeidsmigranten

Verplicht lidmaatschapscriterium regelt informatie- en zorgplicht ABU-leden

ABU-leden die arbeidsmigranten bemiddelen en de recruitmentbureaus waarmee zij samenwerken moeten sinds 1 februari 2021 voldoen aan strenge regels die hun zorg- en informatieplicht regelen. De ABU en zijn leden zetten de stap naar voren en geven hiermee gehoor aan de oproep van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten om onder anderen arbeidsmigranten meer zekerheden te bieden en uitgebreider voor te lichten over huisvesting en contracten aan te bieden in de taal van het land van herkomst. Ook scheppen de regels duidelijkheid welke zaken het uitzendbureau wel en niet mag verrekenen met het loon en is er een klachtenprocedure.

De ABU ontwikkelde een bindend Fair Recruitment Charter en een Fair Employment Code. De eerste ziet toe op een transparant recruitmentproces in het land van herkomst en sluit aan bij de Fair Recruitment Code van de ILO (International Labour Organization). Recruiters die werken voor ABU-leden zijn verplicht om arbeidsmigranten te informeren over onder andere loon en het minimumaantal uren dat zij kunnen werken. Dit geeft arbeidsmigranten meer werkzekerheid. Het is recruiters verboden om recruitment fees in rekening te brengen bij arbeidsmigranten.

Zelf verantwoordelijkheid nemen

Jurriën Koops, directeur: “Er zijn helaas nog zaken niet in orde. Slechte huisvesting, hoge huren, minder werk dan beloofd. Dat moeten we aanpakken. Dat kunnen we niet alleen. We willen dat de overheid onder andere meer controleert, handhaaft en zo malafide uitzenders het werken onmogelijk maakt. De ABU deed daartoe vorig jaar veertien voorstellen. We nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid. Met deze code verhogen onze leden de kwaliteit van hun dienstverlening. Het is een verplicht lidmaatschapscriterium.”

De regels schrijven o.a. voor dat ABU-leden arbeidsmigranten laten kiezen op welke manier zij huisvesting willen regelen: of zelf of via een uitzendbureau. In dat laatste geval is vastgelegd waar de huisvesting aan moet voldoen (minimaal SNF) en wat de kosten ervan zijn. Mocht het werk wegvallen, dan kunnen arbeidsmigranten nog minimaal vijf nachten de huisvesting huren. Hiermee komt de ABU tegemoet aan een belangrijk advies van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten.

ABU-leden verplichten zich verder om te zorgen voor veilige woon- en werkomstandigheden en arbeidsmigranten te ondersteunen bij correcte registratie bij de gemeente waar zij wonen. Dat geldt ook voor het aanvragen van een zorgverzekering. Als het gaat om het verrekenen van boetes met het salaris – een ander heikel punt – dan mag dat alleen voor justitiële en bestuurlijke boetes. Ten slotte wijst de code de leden op de onwenselijkheid van het gebruik van A1-verloning en contracting. Lees de code.

Uitgebreide voorlichting

Arbeidsmigranten krijgen voordat zij een contract ondertekenen uitgebreide voorlichting over hun belangrijkste rechten en plichten in Nederland en over de dienstverlening van ABU-leden. De codes en andere informatie is beschikbaar in het Engels, Pools, Roemeens, Spaans, Bulgaars, Hongaars, Litouws, Portugees, Tsjechisch, Slowaaks en het Lets.

Meer weten?

Voor ABU-leden is meer achtergrond en informatie beschikbaar op Mijn ABU.

Gerelateerde artikelen