ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Meer zorg voor arbeidsmigranten: samen kom je verder

Vandaag organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over uitzendbureaus. Hoewel de naamgeving anders doet vermoeden, willen de Kamerleden in gesprek met uitzenders – en tot mijn blijdschap ook met inleners en handhavende partijen. Het onderwerp: de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. Een goed idee, zo’n ketenbreed gesprek.

Over het advies van het Aanjaagteam valt veel te zeggen. Laat ik beginnen met het harde werk dat op het Ministerie van SZW wordt verricht om – conform de wens van de Kamer – de aanbevelingen uit te werken. Een deel van de aanbevelingen kan direct worden opgepakt. Voor de rest zijn wetswijzigingen noodzakelijk, en dus een politieke stempel van een nieuw kabinet.

Concreet betekent dit dat de aanbevolen verplichte certificering – waarvan de ABU voorstander  is – nog even op zich laat wachten. Dat is niet erg want zo’n nieuwe stelsel uitwerken kost tijd en brengt de nodige hoofdbrekens met zich mee. En moet als het aan de ABU ligt hand in hand gaan met meer en effectievere controles door de publieke handhavers. Dus een uitbreiding van de inspectiecapaciteit. Ook zo’n politieke besluit dat het nieuwe kabinet moet nemen. In de tussentijd kan als het aan ons ligt de vluchtigheid van het ondernemerschap worden aangepakt. Zo pleit de ABU voor een snelle invoering van een verplichte waarborgsom. Een maatregel met breed politiek draagvlak. Zie ook ons 14-puntenplan voor meer kwaliteit in de uitzendbranche.

Wat doet de ABU zelf? Samen met onze leden en stakeholders ontwikkelden en implementeerden wij de ABU-Fair Employment Code Arbeidsmigranten. Een code die de zorg- en informatieplicht van onze leden duidelijk handen en voeten geeft. De code is niet af. Zo zijn we met onze leden in gesprek over een langer verblijf in de huisvesting mocht het werk weg vallen. Met Valente, de organisatie van maatschappelijke opvang, praten we over arbeidsmigranten die de afgelopen periode op straat zijn beland en wat onze leden voor deze groep kunnen betekenen. Er is werk zat namelijk!

Ook staat inkomenszekerheid van arbeidsmigranten hoog op de ABU-agenda. Zo kijken we naar een vorm van gegarandeerd loon (voor de eerste twee maanden en ongeacht het feitelijk aantal gewerkte uren).

Alle partijen in de keten: inleners, uitzenders, de overheid en maatschappelijke organisaties hebben een verantwoordelijkheid om arbeidsmigranten in Nederland een goede plek te geven. Ik zie voldoende mogelijkheden om die verantwoordelijk nu al in de praktijk vorm en inhoud te geven.

Gerelateerde artikelen