ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Neem de regie om tekort huisvesting internationale medewerkers op te lossen

Hoewel het probleem al jaren speelt, is er nog altijd een groot tekort aan kwalitatief goede huisvesting voor internationale medewerkers. Daarom bepleit Frank van Gool, CEO van OTTO Work Force en oprichter van KaFra Housing, dat provincies dwingende afspraken met gemeenten maken.

“Al jaren is bekend dat er een fors tekort aan kwalitatief goede huisvesting voor internationale werknemers is,” zegt Van Gool. “De Stichting Normering Flexwonen becijferde eerder dat er 120.000 mensen in ongewenste huisvestingssituaties zitten. Willen we voldoen aan de Roemer-norm, met maximaal twee mensen op één kamer, dan loopt dat tekort op naar minimaal 200.000 bedden.” Van Gool hoort dan ook steeds vaker van ABU-leden die internationale medewerkers bemiddelen, dat ze ‘nee’ moeten verkopen aan inleners. Omdat er geen huisvesting is. Van Gool: “Het probleem ligt vooral bij gemeenten. Zij willen wel de lusten, meer werkgelegenheid binnen de gemeente, maar niet de lasten van het realiseren van voldoende huisvesting.”

En dat terwijl er volgens hem voor gemeenten veel winst is te behalen. “Als gemeenten kiezen voor grotere short stay-locaties met flexwoningen voor internationale medewerkers, hebben zij daar dubbel profijt van. Door goede huisvesting te bieden, dring je (illegale) ‘verkamering’ terug. Bovendien haal je de druk af van de reguliere woningmarkt, waardoor starters eerder een huis kunnen vinden.”

Complex Venlo

Een goed voorbeeld is de gemeente Venlo. In samenwerking met KaFra Housing wordt in die gemeente binnenkort een complex met tweehonderd flexwoningen in het Venlose buurtschap Californië gerealiseerd. “In Noord-Limburg wonen nu al ruim 16.000 internationale medewerkers, vertelt de Venlose wethouder Wonen & Ruimtelijke Ordening Tom Verhaegh. “Dat aantal zal tot 2030 met bijna 40.000 personen toenemen. Er ligt dus een urgent probleem.” In de komende twee jaar wil de gemeente daarom drieduizend short stay-plaatsen realiseren, vertelt hij. “Internationale medewerkers werken hier om onze economie draaiend te houden, daar hoort fatsoenlijke en menswaardige huisvesting bij. We zijn dan ook blij met het complex in het buurtschap Californië. Naast vierhonderd internationale medewerkers, worden er tevens vierhonderd Oekraïense vluchtelingen gehuisvest.

“Internationale werknemers werken hier om onze economie draaiend te houden, daar hoort fatsoenlijke en menswaardige huisvesting bij.”

Tom Verhaegh, wethouder Venlo

Omgaan met weerstand

Zoals vaker het geval is, verzette een groep van 27 omwonenden zich aanvankelijk tegen de komst van de tweehonderd flexwoningen. “Dit soort plannen wordt nooit met applaus ontvangen,” zegt Van Gool. “Dus is het belangrijk om in gesprek te gaan en serieus te luisteren naar de zorgen die er zijn. Ook in dit geval gingen de omwonenden uiteindelijk akkoord.” Dat betekende echter wel dat aan omwonenden tegemoetkomingen moesten worden gedaan. Zo betaalde KaFra Housing de omwonenden onder meer een omgevingsvergoeding van tussen de vierduizend en zesduizend euro per adres, aldus Van Gool. “Met dat bedrag kunnen omwonenden zelf aanpassingen doen. Voor de één zijn dat de kosten om aan te sluiten op de riolering die we gaan aanleggen, voor de ander is dat het wegnemen van een gevoel van onveiligheid door bijvoorbeeld een camera op te hangen.”

24-uurs toezicht

En ook de gemeente deed een aantal toezeggingen, vertelt wethouder Verhaegh. “Op het complex komt uiteraard 24-uurs toezicht. We zijn van plan om de verkeersveiligheid te vergroten op de toegangsweg door verkeersmaatregelen te treffen. Deze kunnen bestaan uit maatregelen zoals een verlaging van de maximumsnelheid naar 60 kilometer per uur en het creëren van veilige oversteekpunten. Ook kijken we naar straatverlichting om het gevoel van sociale veiligheid te vergroten.” Uiteindelijk, constateert Verhaegh, is het plan door het overleg met de bewoners er alleen maar beter op geworden. “Ik zie het echt als een win-winsituatie.”

Taakstelling met dwingend karakter

“Helaas zijn er te weinig gemeenten die net als Venlo de noodzaak van goede huisvesting zien,” concludeert Van Gool. “We praten hier al zo lang over. Ik vind dat de provincies nu de regie moeten pakken. Door te inventariseren in welke gemeenten internationale medewerkers werken en hoeveel huisvesting daar tegenoverstaat. En vervolgens zouden er – net als bij de statushouders – taakstellingen met een dwingend karakter moeten komen. Want de tijd van pappen en nathouden is wel voorbij.”

“Door goede huisvesting te bieden, dring je (illegale) ‘verkamering’ terug.”

Frank van Gool, CEO van OTTO Work Force en oprichter van KaFra Housing

Omwonende Jeroen Jansen
“Als bewoners hebben we veel voor elkaar gekregen”

“Wij hadden dit complex liever niet gehad. Maar als die woningen er toch komen, dan kun je maar beter in gesprek gaan. Ik ben tevreden hoe KaFra Housing dit heeft opgepakt. Als bewoners hebben we veel voor elkaar gekregen. Zo is bijvoorbeeld de toegang tot het complex op ons voorstel verplaatst en wordt de weg ernaartoe een 60-kilometerweg. Ook is de loop- en fietsroute verlegd, waardoor mensen niet direct langs onze huizen komen. Verder komt overal rond het complex een grondwal, zodat wij niet direct zicht op de flexwoningen hebben. We zijn ook tevreden met de omgevingsvergoeding van KaFra Housing. Daarmee kunnen mensen camera’s ophangen, een extra hek plaatsen of op het riool aansluiten. Met al die toezeggingen hebben ze ons over de streep getrokken. Als dat niet was gebeurd, had dit plan nooit van de grond gekomen.”

Over het KaFra-project Mobile Home Parc Californië:

  • De gemeente Venlo heeft een omgevingsvergunning verleend voor tien jaar, met een mogelijkheid tot een verlenging van vijf jaar.
  • Op het complex komen tweehonderd flexwoningen voor short stay.
  • In de flexwoningen worden niet alleen vierhonderd internationale medewerkers gehuisvest, maar tevens vierhonderd Oekraïense vluchtelingen.
  • Alle flexwoningen voldoen in ruime mate aan de normen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) en tevens aan de Roemer-aanbevelingen voor voldoende leefoppervlakte.
  • Op het complex is 24-uurstoezicht om overlast voor de omgeving te voorkomen.

Gerelateerde artikelen