ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ons doel is de kwaliteit van huisvesting te verhogen

In de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten is afgesproken dat vakbonden en werkgeversorganisaties uiterlijk 1 juni overeenstemming willen hebben over een prijs-kwaliteitssysteem voor de huisvesting van internationale medewerkers. Waarom is dit nodig en hoe zou een dergelijk systeem eruit komen te zien?

“Internationale medewerkers leveren een enorm grote bijdrage aan de Nederlandse economie, zonder hen staat Nederland stil,” zegt Tom van der Vorst, ABU-bestuurslid en managing director Sales & Facility bij OTTO Work Force. “Daarom verdienen ze fatsoenlijk werk en een fatsoenlijk leven. Goede huisvesting tegen een aanvaardbare prijs is daar een belangrijk onderdeel van. Vandaar dat wij samen met de bonden daar afspraken over willen maken.” Doordat de huisvestingsmarkt nog altijd enorm krap is en blijft, wordt minder goede huisvesting nog te vaak voor een kunstmatig hoge prijs aangeboden, weet Van der Vorst. “Daarnaast horen we van de bonden over zogenaamde pay-back-constructies, waarbij de huur van woonruimte door malafide partijen wordt gebruikt om de kostprijs te drukken. Elke vorm van uitbuiting moeten we zien te voorkomen. Wat de ABU betreft is iedere misstand er één te veel. Ook is transparantie over de prijs noodzakelijk, zodat arbeidsmigranten weten waar ze aan toe zijn.”

Prijs-kwaliteitssysteem

Maar hoe zou zo’n prijs-kwaliteitssysteem er concreet uit moeten zien? “We denken aan een systeem waarbij we een aantal kwaliteitsniveaus van huisvesting onderscheiden. Dat wordt aan de hand van objectieve criteria vastgesteld, denk hier bijvoorbeeld aan het aantal mensen per kamer, het aantal sanitaire voorzieningen en het aantal vierkante meter aan oppervlakte per persoon. Voor elk kwaliteitsniveau komt er dan een maximumprijs.” Daarbij is het belangrijk dat het overzichtelijk blijft, stelt Van der Vorst. “Het moet een systeem worden dat handhaafbaar en uitvoerbaar is. Op dit moment is de Stichting Normering Flexwonen (SNF) in gesprek met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen om te komen tot één krachtig keurmerk in Nederland. Dat was een van de adviezen van de commissie-Roemer. Aan een aantal criteria die ook door de werknemers van belang worden gevonden, gaan we nadrukkelijke waarden toekennen, waardoor je kunt differentiëren in het prijsniveau.”

“We staan voor hetzelfde doel: goede huisvesting tegen een aanvaardbare prijs”
ABU-bestuurslid Tom van der Vorst

Kwaliteitsimpuls voor alle huisvesting

De ABU is geen voorstander van een enkele maximumprijs voor alle huisvesting, zoals de vakbonden eerder hebben voorgesteld. Van der Vorst: “Wij willen de kwaliteit van huisvesting zo hoog mogelijk houden. Een enkele maximumprijs zal die kwaliteit juist verlagen. Voor ons als ABU is het essentieel dat dit nieuwe systeem zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor alle huisvesting in Nederland en dus niet alleen voor ABU- en NBBU-leden geldt. Want hoe meer goede voorbeelden van huisvesting er komen, hoe eerder gemeenten bereid zijn om huisvesting te faciliteren.” Van der Vorst pleit ervoor dat in cao’s van inleners afspraken komen, waarin staat dat zij alleen nog mogen samenwerken met uitzenders die SNF-gecertificeerde huisvesting aanbieden.

Gemeenschappelijk doel

Van der Vorst hoopt van harte dat in de komende maanden een akkoord met de bonden bereikt kan worden. “We staan immers voor hetzelfde doel: goede huisvesting tegen een aanvaardbare prijs, om zo uitbuiting van internationale medewerkers te voorkomen en hen kwalitatief goede huisvesting te kunnen bieden.

Gerelateerde artikelen