ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: Arbeidsmigratie

Tweede_kamer_wetgeving_uitzendwerk

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Algemeen Overleg Arbeidsmigratie

Wanneer: 16 december 2020 vanaf 13:30 uur

Waar: Tweede Kamer (hier live te volgen)

Op 16 december debatteert de Tweede Kamer met minister Koolmees over arbeidsmigratie en de aanpak van malafiditeit in de uitzendbranche. Hierbij zal het rapport Geen tweederangsburgers van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten centraal staat.

Wat vindt de ABU?

Veel van de adviezen van het Aanjaagteam passen in de kwaliteitsaanpak van de ABU. Het is belangrijk om malafiditeit in de branche te bestrijden en het huisvestingstekort hoog op de agenda te zetten. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor Nederland en ze hebben net als iedereen in Nederland recht op goede woon- en werkomstandigheden.

Veel arbeidsmigranten werken via uitzendbureaus. Uitzenders zijn daardoor deel van de oplossing. Om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren is een ketenbrede aanpak nodig. Alle partijen – van uitzenders tot gemeentes en inleners – moeten hun verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Tegelijkertijd is de ABU met de Raad van State (RvS) van mening dat maatregelen zo min mogelijk moeten worden gekoppeld aan de contractvorm van arbeidsmigranten. Zo’n 40% van de arbeidsmigranten heeft rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met bijvoorbeeld een tuinder. Die groep moet niet worden vergeten. De RvS heeft dan ook terecht opgemerkt dat als maatregelen alleen aangrijpen bij een specifieke vorm van dienstverlening, zoals uitzendwerk, dit zal leiden tot onwenselijke waterbedeffecten. Dit moet worden voorkomen.

Het Aanjaagteam adviseert om een stelsel van verplichte certificering in te voeren in de uitzendbranche. Dit voorstel roept veel vragen bij de ABU op en dient nader uitgewerkt te worden voordat alle voor- en nadelen hiervan kunnen worden beoordeeld. Belangrijk is dat de overheid veel vaker controleert en handhaaft en malafide ondernemers duurzaam via een persoonsgerichte aanpak van de markt weert. Als dit niet gebeurt zal deze alternatieve vorm van regulering er niet in slagen een eind te maken aan de misstanden. Het probleem in de uitzendbranche is namelijk niet het gebrek aan regels, maar het gebrek aan handhaving. In het plan Veertien voorstellen voor meer kwaliteit in de uitzendbranche staan de voorstellen van de ABU om malafiditeit aan te pakken.

De ABU is het eens met het Aanjaagteam dat afhankelijkheid van brood en bed arbeidsmigranten in een kwetsbare positie plaatst. Een zorgvuldige scheiding tussen wonen en werken in de longstay-verblijfsfase is wenselijk. Hiervoor dient het tekort aan 120.000 gecertificeerde SNF-bedden te worden opgelost. Anders zijn arbeidsmigranten overgeleverd aan de grillen van de huurmarkt en daarmee slechter af. Veel partijen spreken warme woorden over de noodzaak om meer huisvesting te realiseren. De ABU pleit ervoor de warme woorden te concretiseren naar daden, door via een publiek-private aanpak binnen vijf jaar 120.000 nieuwe gecertificeerde SNF-bedden te realiseren. Nieuwe woonlocaties voor arbeidsmigranten zorgen voor nieuwe bedden, betere kwaliteit en betere betaalbaarheid.

Gerelateerde artikelen