ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: Commissiedebat Arbeidsmigratie

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Commissiedebat Arbeidsmigratie

Wanneer: 24 mei 2023 (18.30 – 22.30 uur)

Waar: Tweede Kamer (hier live te volgen)

De Tweede Kamer debatteert aanstaande woensdag over arbeidsmigratie. Hierbij zal ook worden gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van de verplichte certificering.

Wat vindt de ABU?

De ABU constateert dat er in de periode tussen het advies van de commissie Roemer en nu weinig meters zijn gemaakt op de ontwikkeling van een visie op arbeidsmigratie. De vraag die we – ingegeven door de krappe arbeidsmarkt – met elkaar moeten beantwoorden is: Welke werkgelegenheid willen we in de toekomst in Nederland en welke rol kan arbeidsmigratie spelen? Het antwoord op deze vraag moet komen van het kabinet.

ABU-leden merken dagelijks de gevolgen van het gebrek aan visie. Gemeenten en provincies investeren graag in nieuwe werkgelegenheid maar nemen vervolgens geen verantwoordelijkheid voor de huisvesting voor de mensen die daar moeten werken. Onze leden hebben plannen om kwalitatief goede huisvesting te realiseren, maar krijgen geen bouwvergunning. Om betere huisvesting te realiseren, is meer ruimte nodig en dat is er nu onvoldoende. Met als gevolg een oplopend tekort aan goede en betaalbare bedden. En daarmee een toename van malafide verhuur en dakloosheid. Dat moet worden voorkomen. De ABU roept op tot een duidelijke visie op de rol van arbeidsmigratie in het realiseren van brede welvaart in ons land. Een visie op huisvesting moet daar onderdeel van zijn.

Verplichte certificering

De ABU vindt dat het certificeringsstelsel effectief, uitvoerbaar en beheersbaar moet zijn. Alle voorwaarden die aan het verkrijgen van het nieuwe certificaat worden gesteld (de normeisen) moeten de toets van effectiviteit kunnen doorstaan. Voorwaarden die dat niet doen, bijvoorbeeld t.a.v. de zorgplicht van uitleners bij de registratie van arbeidsmigranten, hebben geen plek in het certificaat. Alleen dan kan de effectiviteit en uitvoerbaarheid worden gewaarborgd.

Effectief overheidstoezicht is de achilleshiel van het nieuwe stelsel. Een wettelijke certificeringsplicht leidt niet automatisch tot ander gedrag bij alle ondernemers. Een hoge pakkans voor ondernemers die de wet aan hun laars lappen wel. Als die er niet komt, blijven ondernemingen in de toekomst zonder certificaat actief op de markt. Dit ondergraaft de essentie van de certificering: meer kwaliteit en een gelijker speelveld. De ABU is van mening dat een standaardcontrole door de Arbeidsinspectie, nadat een certificaat is ingetrokken of opgezegd, kan bijdragen aan de sluitende aanpak. Dit geldt ook voor de invoering van een ‘uitbestedingsverklaring’ bij de jaarrekening, zoals opgenomen in het 14-puntenplan van de ABU.

De ABU is bezorgd over de ‘buitenland-route’, die het gelijke speelveld ondermijnt. Met de toenemende regulering van de uitzendsector in Nederland groeit de verleiding om vanuit het buitenland werkzaamheden aan te bieden. Er is een groeiend aanbod van bureaus die mensen bij hen aanbieden om ‘goedkoop’ te werken op basis van de toepassing van de A1-regelgeving. Om dit tegen te gaan, is meer inzicht nodig in de Nederlandse activiteiten van Europese opdrachtnemers en betere handhaving. De ABU pleit voor een betere handhaving op de meldingsplicht in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) en hogere boetes.

Wat: Commissiedebat Arbeidsmigratie

Wanneer: woensdag 24 mei 2023 (18.00 - 22.30 uur)

Waar: Tweede Kamer (live te volgen)

Gerelateerde artikelen