ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

"Positie internationale medewerkers structureel verbeteren"

Internationale medewerkers zijn hard nodig om te voorkomen dat onze economie stilvalt. Maar dat betekent ook dat we in Nederland moeten zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden én goede huisvesting, stelt Tom van der Vorst, ceo van Axell Employment en tevens ABU-bestuurslid. 

“Ik denk dat iedereen inmiddels er wel van doordrongen is, dat wij niet zonder internationale medewerkers kunnen. Zonder hen staat Nederland stil,” zegt Van der Vorst. “De hamvraag is: hoe zorgen we ervoor dat zij naar ons land willen komen?” Het zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden is een eerste voorwaarde, zo maakt Van der Vorst duidelijk. “ De ABU heeft een kwaliteitsstrategie opgesteld om de positie van internationale medewerkers structureel te verbeteren.  (red. de zogeheten ABU-routekaart Arbeidsmigranten, zie ook kader). Wij willen zo snel mogelijk voldoen aan de aanbevelingen van de commissie-Roemer.” Met de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten zijn er volgens Van der Vorst flinke stappen gezet om de rechtspositie van internationale medewerkers te verbeteren. “Iemand die voor het eerst naar ons land komt, heeft recht op twee maanden voltijds minimumloon, ongeacht de contractduur of het aantal gewerkte uren. Na einde van het werk kan hij of zij bovendien vier weken in de woning blijven. En als iemand niet blijkt te functioneren, dan wordt het vervoer naar het thuisland door de uitzendorganisatie bekostigd en worden eventuele schulden kwijtgescholden.”

 

ABU-bestuurslid Tom van der Vorst bij de huisvestingslocatie in Tilburg. ABU Uitzendwerk. Foto Marco De Swart

 

Landelijke targets noodzakelijk
Er is volgens Van der Vorst nóg een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde om als land aantrekkelijk te zijn: goede huisvesting. “We hebben nog altijd een tekort van 120.000 huisvestingsplekken. Het knelpunt zit bij de gemeenten. Gemeenten willen wel de economische activiteit, maar zijn lang niet altijd bereid om te zorgen voor de noodzakelijke huisvesting.” Om die terughoudendheid bij gemeentebesturen te doorbreken, zullen er landelijke targets per regio moeten komen voor de huisvesting van internationale medewerkers, aldus Van der Vorst. “Verschillende ABU-leden laten zien dat het heel goed mogelijk is om grootschalige kwalitatieve locaties te realiseren. Het voordeel is dat je daarmee huizen in woonwijken vrijspeelt, woningen die nu bezet worden gehouden door internationale medewerkers.”

Van der Vorst ziet de verhuurdersvergunning, die nu in de maak is, als een goed instrument om malafide verhuurders aan te pakken. “Maar voor de ABU is er wel een aantal wezenlijke aandachtspunten. Zo moet de verhuurdersvergunning door gemeenten niet misbruikt gaan worden om niet te vergunnen. Daarnaast moet de normenset gelijk worden geschakeld met het SNF-keurmerk, om te voorkomen dat er straks twee normenstelsels zijn. En er moet een realistische overgangstermijn zijn voor de vereiste vierkante meters van een woning, om te voorkomen dat huidige huisvestingslocaties niet voldoen.”

Maar huisvesting alleen is niet voldoende om de positie van internationale medewerkers te verbeteren, benadrukt Van der Vorst. “Van de veertienduizend uitzendbureaus zijn slechts zo’n 4.500 gecertificeerd bij SNA. Dat betekent dat tienduizend bureaus niet in beeld zijn. Vandaar dat de ABU pleit voor een verplichte certificering van alle uitzendbureaus, inclusief het SNF-keurmerk.” Tevens zal veel meer moeten worden ingezet op handhaving, benadrukt Van der Vorst. “Die handhaving schiet nu ernstig tekort, de pakkans bij malafide praktijken is veel en veel te klein. Ook daar ligt dus een belangrijke opgave voor het nieuwe kabinet.

De hoofdpunten uit de ABU-routekaart Arbeidsmigranten

  • Een verplichte certificering voor alle uitzendbureaus.
  • Een breed gedragen en realistisch actieplan om het tekort van 120.000 bedden weg te werken.
  • Meer handhaving om misstanden keihard aan te pakken.
  • Het SNF-keurmerk dient een eis te zijn voor iedereen die in Nederland huisvesting aanbiedt aan arbeidsmigranten: werkgevers, uitzenders en verhuurders.
  • Meer zekerheden voor internationale medewerkers op het gebied van inkomen en huisvesting.
  • Een soepele en snelle inschrijvingsprocedure bij gemeenten, zodat mensen snel aan de slag kunnen.
  • Een gezamenlijke aanpak om de beeldvorming van internationale werknemers in Nederland feitelijker en beter te maken.

 

Dit artikel is onderdeel van de reeks “Internationale medewerkers verdienen beter”. Lees ook het artikel met wethouder van de gemeente Tilburg Oscar Dusschooten en het artikel met CEO van OTTO Work Force Frank Gool.

 

Dit artikel verscheen eerder in Uitzendwerk – Maart 2022 – Nummer 1. 

Gerelateerde artikelen