ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Prijs-kwaliteitssysteem voor huisvesting arbeidsmigranten per 1 januari 2025

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten is het Prijs-kwaliteitsysteem (PKS) voor het inhouden van huisvestingskosten van arbeidsmigranten. Dit systeem zorgt voor meer transparantie en betere huisvesting. Het gaat op 1 januari 2025 in.

Het PKS is onderdeel van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten voor 2024, waarover de vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de brancheorganisaties ABU en NBBU een akkoord hebben bereikt. Het PKS komt terecht in artikel 36 van de cao.

Het PKS maakt huisvestingskosten concreet en meetbaar. Deze afspraak geldt nu alleen voor ABU- en NBBU-leden, maar cao-partijen streven naar algemeen verbindendverklaring van de cao.

Het PKS bouwt voort op eerdere initiatieven, zoals de scheiding van de woon- en huurovereenkomst. Het doel is betere leefomstandigheden voor arbeidsmigranten.

In de komende maanden volgt meer informatie. De ABU is gestart met de voorbereidingen voor implementatie bij zijn leden.

Gerelateerde artikelen