ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Regeling ontheemden vervalt per 4 maart 2023 voor vluchtelingen met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning

Weliswaar verandert er voor het grootste gedeelte van de Oekraïense vluchtelingen niets en is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïense vluchtelingen verlengd tot 4 maart 2024. Dit betekent dat zij mogen blijven werken en toegang houden tot onderwijs en zorg.

Alleen vluchtelingen met een permanente Oekraïense verblijfsvergunning krijgen een brief van de IND en komen in aanmerking voor verlenging van verblijf en werk.

Let op: vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning vallen meteen vanaf 4 maart 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Ontheemden! Ze mogen dan ook vanaf dit moment niet meer werken.

Alleen als het land van herkomst een gevaarlijk land is, kan de vluchteling een asielprocedure starten en gelden vanaf 4 maart 2023 de regels voor asielzoekers voor toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij mogen vanaf 4 maart 2023 slechts 24 weken in een periode van 52 weken werken! Voorwaarde is dat ze pas mogen werken als zij langer dan zes maanden in de asielprocedure zitten (de termijn van 6 maanden start op het moment dat de aanvraag tot asiel is geregistreerd).

Gerelateerde artikelen