ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Samenwerking met Pharos voor betere zorg internationale medewerkers

Uit onderzoek van het landelijke expertisecentrum Pharos is gebleken dat er bij uitzendorganisaties niet altijd voldoende oog is voor de gezondheid en het welzijn van internationale medewerkers. Om leden van de ABU en NBBU daarbij te ondersteunen, wordt in samenwerking met het landelijk expertisecentrum Pharos een checklist opgesteld, zodat internationale medewerkers weten waar ze terecht kunnen voor zorg en waar ze terecht kunnen.

Eerder dit jaar publiceerde Pharos een onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van arbeidsmigranten. De voornaamste conclusie: er gaan dingen goed en er gaat ook nog veel mis in de zorg voor zieke arbeidsmigranten. “Dan gaat het niet alleen om malafide bureaus,” zegt projectleider en senior adviseur Inge Goorts van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. “Bij gecertificeerde uitzendbureaus is er niet vanzelfsprekend altijd aandacht voor gezondheid en welzijn. Dat alles maakt de situatie van arbeidsmigranten die in goede gezondheid hiernaartoe komen, snel kan verslechteren.”

Ontbreken kennis zorgsysteem

Een belangrijk probleem is de toegang tot zorg, constateert Goorts. “Arbeidsmigranten weten vaak niet hoe ons zorgsysteem werkt. Ze weten niet wat een bedrijfsarts is en het concept van huisarts kennen ze niet altijd. En dan zijn er nog praktische drempels. Hoe plan je een afspraak met een huisarts als je onregelmatig werkt, geen vervoer hebt of de taal niet spreekt?” Ze ziet een rol voor uitzendorganisaties en inleners om daar verbetering in te brengen. “Zorg voor een goede informatievoorziening over hoe ons gezondheidszorgsysteem werkt en probeer problemen vroegtijdig te signaleren.”

“Het is mooi om te zien dat er een heleboel mensen binnen de uitzendbranche hard bezig zijn om de situatie van internationale medewerkers beter te maken.”

Inge Goorts, senior adviseur Pharos

Schoolvoorbeeld goed werkgeverschap

Een voorbeeld van een uitzendorganisatie die daar werk van maakt, is Flexible Human Services (FHS). Zij hebben een apart sociaal team, dat zich toelegt op het welbevinden van de internationale medewerkers. “Als iemand ziek wordt, dan is er op de eerste dag al contact met iemand van het sociaal team, vertelt teamleider Maartje Groenewegen. “We vragen dan altijd of ze hulp nodig hebben om naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan. We regelen desgewenst de afspraak. Daarnaast kunnen Pools en Roemeens sprekende collega’s meegaan als tolk. Dat aanbod is geheel vrijblijvend. Maar we merken dat het enorm gewaardeerd wordt.” Ook als mensen uitvallen door repetitief werk, gaat FHS daarmee aan de slag, vertelt ze. “Daarnaast helpen we bij het aanvragen van zorgtoeslag. En we bieden een speciale zorgverzekering, waarbij arbeidsgerelateerde fysio en spoedeisende tandartszorg worden vergoed en het eigen risico volledig is afgedekt.”

Masterplan Arbeidsmigratie

“Aandacht voor gezondheid en welzijn van internationale medewerkers is een voorname pijler van het Masterplan Arbeidsmigratie Van Goed naar Beter dat de ABU heeft opgesteld,” zegt Peter Loef, programmamanager Arbeidsmigratie van de ABU. “Er zijn uitzendorganisaties die er al heel ver mee zijn. Maar er zijn ook uitzenders voor wie het nog een onontgonnen terrein is.” Van deze leden krijgt de ABU regelmatig vragen over bijvoorbeeld psychische problematiek, verslaving en medicijngebruik. “Zo is het idee ontstaan om een checklist voor leden te ontwikkelen. Daarvoor zijn we, samen met de NBBU, een samenwerking gestart met het landelijk expertisecentrum Pharos.”

Toegang zorg verbeteren

Volgens Loef moet de checklist antwoord geven op drie vragen. “Allereerst: hoe voorkom je dat problemen ontstaan? En als er problemen zijn, hoe herken je die dan? En tot slot, naar welke hulpverleningsinstanties kun je in dat geval doorverwijzen?” Loef denkt dat een dergelijke checklist zeer behulpzaam kan zijn voor uitzendorganisaties om mede op dit vlak invulling te geven aan goed werkgeverschap. “En dat loont uiteindelijk. Want hoe beter een uitzendkracht zich voelt, hoe beter iemand zijn werk kan doen.” Daarnaast spant de ABU zich in om de zorg van huisartsen en tandartsen toegankelijker te maken voor internationale medewerkers. “Het is belangrijk dat er iets wordt gedaan om die toegang te verbeteren. We hebben dit ook bij Pharos neergelegd, met de vraag of zij daar vanuit hun positie nadrukkelijk aandacht voor willen vragen.”

Pharos-adviseur Goorts is heel blij dat de ABU deze stappen zet. “Het is mooi om te zien dat er een heleboel mensen binnen de uitzendbranche hard bezig zijn om de situatie van internationale medewerkers beter te maken.”

“Geldfit.nl wordt toegankelijk voor internationale medewerkers”

Sinds vorig jaar werkt de ABU samen met Geldfit.nl, een onafhankelijk platform van de Stichting Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Via de website Geldfit.nl kunnen uitzendkrachten persoonlijk financieel advies krijgen, vertelt ABU programmamanager Peter Loef. “We willen Geldfit.nl tevens toegankelijk maken voor internationale medewerkers. Dat betekent dat de website in diverse talen – zoals Pools en Roemeens – beschikbaar komt en er hulpverleners zijn die internationale medewerkers in hun moedertaal kunnen ondersteunen. Schulden kunnen een enorme impact hebben op het leven en welzijn van uitzendkrachten. Vandaar dat wij het belangrijk vinden dat deze ondersteuning er óók komt voor internationale medewerkers.”

Gerelateerde artikelen