ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Standpunt arbeidsmigratie

Arbeidsmigranten uit andere Europese lidstaten leveren een positieve bijdrage aan de Nederlandse economie. Zij zijn hard nodig om fricties op de Nederlandse arbeidsmarkt op te lossen. Uitzendondernemingen spelen een cruciale rol bij de bemiddeling en tewerkstelling van arbeidsmigranten. Om deze rol optimaal te kunnen spelen, pleit de ABU voor een open en gelijk speelveld, zodat de Nederlandse economie optimaal kan profiteren van het beste wat de Europese arbeidsmarkt te bieden heeft. De ABU maakt zich dan ook sterk voor een open, maatschappelijk en economisch klimaat waarin ABU-leden de optimale match kunnen maken.

De komende jaren neemt door de krimp in de beroepsbevolking de behoefte aan arbeidsmigranten toe. Er is een nijpend tekort aan kwalitatief goede huisvesting. Daarom roept de ABU provincies en gemeentes op om samen met uitzendorganisaties en huisvesters werk te maken van huisvesting voor arbeidsmigranten die voldoet aan de normen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Want alleen dan blijft Nederland aantrekkelijk voor bedrijven én buitenlandse werknemers.

Gerelateerde artikelen