ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Tekort van 120.000 plekken voor arbeidsmigranten

KAFRA-woonlocatie OTTO

De laatste anderhalf jaar is de vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten enorm toegenomen. Vooral de dienstverlening, de expeditie, de land- en tuinbouw en de fabricage zijn in hoge mate afhankelijk van arbeidsmigranten. Koos Karssen, voorzitter van Stichting Normering Flexwonen (SNF) waarschuwt voor de gevolgen van het gebrek aan voldoende woningen: “Als wij in Nederland geen goede huisvesting kunnen bieden, dan kiezen de arbeidsmigranten simpelweg voor andere landen. Met grote schade voor onze economie als gevolg.”

Maar die huisvesting moet wél fatsoenlijk zijn, benadrukt Karssen. “Het SNF-keurmerk – dat verplicht is voor ABU-leden – stelt belangrijke kwaliteitseisen aan de huisvesting.” Hij constateert dat het ‘de goede kant opgaat met de professionalisering van de huisvesting voor arbeidsmigranten’. “SNF heeft de afgelopen vijf jaar ruim 550 bedrijven gecertificeerd met meer dan 80.000 bedden.” Deze locaties voldoen aan de normering voor wat betreft vierkante meters gebruiksoppervlakte en slaapruimte, licht, hygiëne, veiligheid en natuurlijk brandveiligheid.

Toch is er volgens Karssen nog veel werk te doen. “We schatten dat zo’n 30% van de huisvesting nu ons keurmerk heeft. Maar we zouden ook graag de overige 70% willen bereiken. Daarvoor moet er nog intensiever samengewerkt worden. Veel gemeenten worstelen met dit onderwerp. Stellen zij ons keurmerk verplicht in hun beleidskader of verordeningen, dan kunnen wij een deel van de controle doen. Een win-winsituatie die rust en zekerheid geeft,” aldus Karssen. Gemeenten zullen nu echt iets moeten gaan doen om de tekorten aan te pakken, benadrukt hij. “Want als er te weinig goede huisvesting is, dan ontstaan al snel illegale situaties die niet gewenst zijn.”

Urgentie

Ook Frank van Gool, directeur van OTTO Work Force, ziet de urgentie van het probleem. “Er is momenteel een tekort van zo’n 120.000 huisvestingsplekken. Voor zowel short stay-, mid stay- en long stay-arbeidsmigranten. Short stay is de grootste groep. Deze mensen worden nu vaak ondergebracht in woonhuizen in woonwijken. Maar deze groep is niet bezig met integreren, verveelt zich in de woonwijken en heeft een hoge roulatie. Dat is een onwenselijke situatie. Met OTTO Work Force werkten we al langer aan tijdelijke huisvesting op grotere locaties. En per 1 januari 2019 doen we dat nu ook onder de vlag KAFRA Housing.”

Door huisvesting op 200+-locaties aan te bieden, kunnen arbeidsmigranten met landgenoten en lotgenoten omgaan. Van Gool: “Op het complex zijn er voldoende ontspanningsmogelijkheden en is 24/7 service en beheer aanwezig. Daardoor is de overlast nihil. De woonlocaties zijn bovendien ook voor andere bedrijven en uitzendbureaus beschikbaar. Onze doelstelling is jaarlijks vierduizend bedden te realiseren met meer faciliteiten en meer ruimte dan gebruikelijk, met de beste prijs-kwaliteitverhouding.” Intensief overleg met gemeenten en omwonenden is volgens Van Gool daarbij een belangrijke succesfactor. “Er bestaat van tevoren vaak angst in de omgeving. Maar als omwonenden inspraak hebben en de juiste informatie krijgen, dan worden het heuse ambassadeurs.”

De SNF-norm

Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden, kunnen een certificaat van de SNF behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid en goed werkgeverschap. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de SNF worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven.

Best practice MHP Venray

Uitzendbureau OTTO Work Force is onlangs gestart met KAFRA Housing voor de grootschalige huisvesting van short stay-arbeidsmigranten. In Venray heeft KAFRA een nieuwe huisvestingslocatie voor maximaal 240 arbeidsmigranten gerealiseerd. De arbeidsmigranten worden gehuisvest in 60 volledig uitgeruste en energiezuinige mobile homes. Deze zijn ruim bemeten, volledig ingericht en energiezuinig (goed geïsoleerd, gasloos en voorzien van zonnepanelen). De mobile homes staan op een terrein van ruim twee hectare met prachtige groenvoorzieningen, recreatiemogelijkheden en voldoende parkeergelegenheid. Op het park gelden huisregels en een professionele organisatie is 24/7 aanwezig voor intensieve begeleiding van de bewoners en service en beheer.

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk – April 2019

Gerelateerde artikelen