ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendbranche werkt mee aan pilot om WW-fraude aan te pakken

uitzendkracht payrollkracht techniek monteur

UWV is voor miljoenen euro’s opgelicht door Poolse arbeidsmigranten. Volgens Maurice Rojer, adjunct-directeur van de ABU, wordt ten onrechte met de beschuldigende vinger naar de uitzendbranche gewezen.

Onlangs bleek uit een onderzoek van het tv-programma Nieuwsuur dat duizenden Poolse arbeidsmigranten onterecht een WW-uitkering ontvangen. Ze sturen post van instanties vanuit Polen terug met vervalste handtekeningen en doen nepsollicitaties de deur uit. Om zo UWV de indruk te geven dat ze nog in Nederland wonen. Rojer: “Als ABU keuren wij dit natuurlijk ten zeerste af.”

Hij is vooral verbaasd over de beschuldigingen aan het adres van de uitzendbranche. “Er zou naast WW-fraude ook sprake zijn van grootschalige draaideurconstructies, waarbij Poolse uitzendkrachten op ‘WW-vakantie’ worden gestuurd om het opbouwen van rechten te voorkomen. Bijvoorbeeld de aanspraak op een pensioenregeling na 26 weken.” De signalen die politici en vakbonden ontvangen, zijn echter niet op feiten en cijfers gebaseerd, stelt Rojer. “Als ABU hebben we die cijfers wel. Slechts twee procent van de dienstverbanden van uitzendkrachten blijkt precies na 25 of 26 weken te eindigen. Dat percentage wijkt niet veel af van het aantal beëindigingen in de weken ervoor en erna. Er is dus géén massale piek.”

Onlogisch

Het is volgens Rojer bovendien een onlogisch idee. “Alle werkgevers, dus ook de uitzendbranche, draaien zelf op voor de kosten van de WW-premie in de eerste zes maanden. Wie moedwillig mensen de WW in stuurt, snijdt zichzelf dus in de vingers.” Daarnaast staan werkgevers momenteel te springen om werknemers. Rojer: “Iemand zes maanden met WW-vakantie sturen, is dus verre van logisch.” Tom van der Vorst, managing director van Axell Employment, is het daar roerend mee eens: “Uitzenders willen zoveel mogelijk mensen op de loonlijst hebben. We verdienen immers aan mensen die werken, niet aan de WW.”

De beschuldigingen noemt Rojer dan ook ‘meer dan vervelend’. “De uitzendbranche heeft een belangrijke opstapfunctie voor de arbeidsmarkt. Laten we vooral kijken naar wat de branche bijdraagt en hoe we dingen nog beter kunnen organiseren.” Zo is de ABU voortdurend in gesprek met UWV, vertelt hij, en wordt meegewerkt aan een pilot om WW-fraude aan te pakken.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Axell Employment is een van de werkgevers die aan deze pilot deelneemt. Van der Vorst: “Op dit moment is vaak niet op tijd bij UWV bekend of iemand al dan niet verwijtbaar werkloos is. We bekijken nu hoe de communicatie en informatiestroom verbeterd kan worden, zonder lastenverzwaringen voor de werkgever. Als uitzendsector willen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ons steentje bijdragen om gezamenlijk tot goede en werkbare oplossingen te komen.”

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk – April 2019

Gerelateerde artikelen