ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzenders helpen bij vaccinatie arbeidsmigranten

Uitzenders bieden hun hulp aan bij de vaccinatiecampagne voor arbeidsmigranten. Met informatie, met locaties en met native speakers. De ABU heeft daartoe zes concrete voorstellen gedaan aan de ministers van VWS, SZW en BZK. Rolf van der Meijden, beleidsadviseur Arbeidsmigratie: “Alle arbeidsmigranten die een vaccinatie willen, moeten die ook kunnen krijgen. Wij kunnen en willen daar graag bij helpen.”

Een succesvolle vaccinatiecampagne voor arbeidsmigranten vormt om diverse redenen een uitdaging. Niet elke uitzendkracht is even makkelijk bereikbaar. Ook de taal werpt een barrière op: de informatievoorziening rondom COVID-19 en vaccinatie is nog lang niet in alle talen beschikbaar. Van der Meijden: “Daar komt bij dat arbeidsmigranten veelal samen reizen, samen werken en samen wonen. ABU-uitzenders hebben alle mogelijke maatregelen genomen om dit zo veilig mogelijk te doen, maar uiteraard draagt een snelle vaccinatie bij aan de veiligheid en gezondheid van deze groep uitzendkrachten.”

Tolken beschikbaar

In een brief aan drie ministeries, doet de ABU zes voorstellen die helpen om de vaccinatie te bespoedigen en de campagne tot een succes te maken. Zo stellen uitzenders voor om arbeidsmigranten groepsgewijs te vaccineren op een priklocatie en bieden zij aan speciale ruimtes ter beschikking te stellen op huisvestingslocaties. Ook zouden arbodiensten ingeschakeld kunnen worden. Daarnaast willen uitzenders helpen om de overheidscommunicatie op maat te maken voor arbeidsmigranten. Van der Meijden: “Het is belangrijk om arbeidsmigranten, die het Engels of het Nederlands vaak niet machtig zijn, in hun eigen taal te informeren. Inmiddels is deze informatie in meer talen beschikbaar, maar zeker nog niet in alle talen die arbeidsmigranten spreken. Maar het gaat niet alleen om schriftelijke informatie. Wij willen ook graag dat op de priklocaties tolken aanwezig zijn die deze uitzendkrachten kunnen begeleiden en voorlichten in hun eigen taal. Desgewenst stellen ook onze uitzenders graag native speakers beschikbaar. Dat is zeker bij een groepsgewijze vaccinatie van meerwaarde.”

Maatwerk bieden

Ook als het gaat om de bereikbaarheid van arbeidsmigranten, bieden uitzenders hulp. Van der Meijden: “Het kabinet heeft besloten dat iedereen die langer dan dertig dagen in Nederland verblijft, uitgenodigd zal worden om zich te laten vaccineren. Daar zijn we blij mee, maar deze uitzendkrachten zijn soms lastig te bereiken. Het probleem is dat (nog) niet elke arbeidsmigrant zich heeft ingeschreven bij de gemeente of RNI (Registratie Niet-ingezetenen). Ze hebben niet altijd een DigiD of een vaste huisarts. Om deze groep toch te bereiken, kunnen wij helpen met het uitnodigen en aanmelden van arbeidsmigranten die op dat moment in aanmerking komen voor een prik. We kunnen maatwerk bieden.”

Hulp bij aanmelden

De ABU pleit er daarnaast bij de ministeries voor om het maken van een vaccinatie-afspraak niet via DigiD te laten verlopen, maar ‘gewoon’ digitaal. Niet elke migrant heeft immers een DigiD. Van der Meijden: “Bovendien stelt dit uitzenders in staat om hun uitzendkrachten te helpen bij het maken van een afspraak. In plaats van een DigiD kunnen arbeidsmigranten dan schriftelijk toestemming geven om gevaccineerd te worden en de uitzender machtigen een afspraak hiervoor te maken. Geheel vrijblijvend, uiteraard. Niemand in Nederland, en dus ook arbeidsmigranten niet, mag de druk van een werkgever voelen om zich te laten vaccineren.”

Veiligheid, zekerheid en onafhankelijkheid

Het aanbod van uitzenders om te helpen de vaccinatiecampagne ook voor arbeidsmigranten een succes te maken, is gewoon een zaak van goed werkgeverschap, zo meent Van der Meijden. “ABU-uitzenders bieden arbeidsmigranten veilig werk, goede woonvoorzieningen en zorg. Zij zijn gehouden aan de Fair Employment Code Arbeidsmigranten – die is gebaseerd op de internationale standaarden van de International Labour Organization (ILO). Deze code omvat een heel pakket aan maatregelen waarmee wij als branche onze verantwoordelijkheid nemen om arbeidsmigranten een veiliger, zekerder en meer onafhankelijk verblijf in Nederland te bieden.”

Rolf van der Meijden, beleidsmedewerker Arbeidsmigratie

“Alle arbeidsmigranten die een vaccinatie willen, moeten die ook kunnen krijgen. Wij kunnen en willen daar graag bij helpen.”

Gerelateerde artikelen