ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Zonder arbeidsmigratie organiseren wij onze eigen armoede”

Jean-Marc Langerak van OrangeJobs

Uitzendorganisatie OrangeJobs bemiddelt al jaren internationale medewerkers voor technische bedrijven en voor de productie en logistiek. Goed werkgeverschap is het credo van het bedrijf, want daarmee creëer je vertrouwen en commitment en bouw je samen aan succes.

“Vijftien jaar geleden ben ik met uitzendorganisatie OrangeJobs gestart,” vertelt directeur-eigenaar Jean-Marc Langerak. “Ik was zelf een huis aan het bouwen en merkte hoe lastig het was om aan vakmensen te komen. Zo ontstond het idee om een uitzendbureau voor internationale medewerkers te beginnen.” Inmiddels bemiddelt OrangeJobs niet alleen technisch personeel, maar tevens mensen voor de logistiek en productie. Een paar jaar geleden ging het vooral om werknemers die afkomstig waren uit Polen, vertelt hij. Maar door de stijgende welvaart in dat land, komen steeds minder Polen naar Nederland. “Onze recruiters richten zich daarom nu, naast Polen, ook op landen als Litouwen, Letland, Hongarije, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Slowakije en Roemenië.”

Aandacht en zorg

“Ons doel is om een langetermijnrelatie met de klant aan te gaan. We leveren dus geen uitzendkrachten voor één of twee weken,” vervolgt Langerak. “En voor onze uitkrachten willen we een goed werkgever zijn. We bieden niet alleen een eerlijk cao-loon, maar zorgen bovendien voor huisvesting, vervoer en een zorgverzekering. Daarnaast bieden we opleidingen aan, zodat zij bijvoorbeeld een heftruck- of Vca-certificaat kunnen halen of de Nederlandse taal kunnen leren.” OrangeJobs investeert volgens Langerak doelbewust in ‘een persoonlijke relatie met de uitzendkracht’. “Aandacht en zorg zijn daarbij de sleutelwoorden. Iedere uitzendkracht wordt op de eerste dag persoonlijk geïntroduceerd bij de klant. We leiden ze rond in de huisvesting en laten zien waar ze hun boodschappen kunnen doen. En als er iets is, staan onze accountmanagers altijd voor hen klaar. We weten namelijk dat als onze vakkrachten tevreden zijn, zij ook goed werk leveren bij onze opdrachtgevers. Zo bouw je samen aan succes.”

Uniform gemeentelijk huisvestingsbeleid nodig

Daarnaast is door OrangeJobs bewust gekozen voor kleinschalige huisvesting in eengezinswoningen dicht bij het werk, benadrukt hij. “Al onze huisvesting is SNF-gecertificeerd. Het overgrote deel van onze uitzendkrachten heeft een eigen slaapkamer. Het is dus niet zo dat we acht of tien mensen in een huis stoppen, want dan organiseer je een overlast-scenario.” Wat wel een probleem vormt, is dat gemeentes een wisselend beleid hebben rond huisvesting van internationale medewerkers, stelt Langerak. “Als er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest beslist het nieuwe college plots dat er geen vergunningen meer worden afgegeven. Dat zorgt ervoor dat investeerders geen risico meer durven te nemen. Het zou goed zijn als de VNG een uniform beleid voor alle gemeenten ontwikkelt. Dan weet je: als je aan die en die voorwaarden voldoet, dan krijg je een huisvestingsvergunning.”

Juist omdat zijn uitzendbureau goed voor zijn medewerkers zorgt, stoort Langerak zich aan het beeld van de ‘uitgebuite arbeidsmigrant’, dat regelmatig in de media opduikt. “Buitenlandse vakkrachten informeren vooraf vaak naar het salaris. Ze willen alleen komen als ze per week netto zo’n 550 tot 600 euro overhouden. Met als resultaat dat ze méér verdienen dan een Nederlandse vakkracht die in vaste dienst is. Het overgrote deel van onze mensen krijgt bovendien een vast contract bij de opdrachtgever. Helaas vindt er soms uitbuiting plaats door louche bureautjes, maar het algemene beeld is gelukkig heel anders.” De negatieve beeldvorming over internationale medewerkers ondermijnt tevens het draagvlak voor arbeidsmigratie, benadrukt hij. “Arbeidsmigranten zijn keihard nodig om onze personeelstekorten op te vangen. Uit onderzoek dat de ABU door SEO liet uitvoeren (red. De economische waarde van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa voor Nederland), blijkt dat internationale medewerkers een bijdrage van 11 miljard euro aan ons BBP leveren. Dat is gigantisch. Door de vergrijzing zal de vraag naar internationale medewerkers alleen nog groter worden. Beperking van arbeidsmigratie is buitengewoon onverstandig. Dan organiseer je je eigen armoede.”

Gerelateerde artikelen