ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verzoeken inkomensinformatie deurwaarders: e-VOI

Het verwerken van verzoeken van deurwaarders om inkomensinformatie (VOI) zorgt voor veel administratief werk. Het elektronisch verzoek om informatie (e-VOI) is hiervoor een oplossing.

De inkomensinformatie die gevraagd wordt gaat om door u (in het verleden) uitgezonden medewerkers.

Het e-VOI is een geautomatiseerd bericht dat door de gerechtsdeurwaarder aan u verstuurd wordt. Het wordt ofwel door uw eigen backofficesysteem automatisch verwerkt, ofwel door een webapplicatie waarmee u met een webformulier de gegevens eenvoudig teruglevert: eenduidig en veilig.

Door Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders

Het e-VOI komt van Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG). Zij hebben de volledig geautomatiseerde uitwisseling en het webportaal ontwikkeld. Ze verzorgen de technische aansluiting.

De gerechtsdeurwaarder vraagt informatie over inkomstenverhoudingen (hoogte salaris, daarop toegepaste verrekening en beslag) in het kader van de uitvoering van een vonnis of dwangbevel. Het vragen en verstrekken van de informatie is in wettelijke bepalingen vastgelegd. Hoe het exacte proces in zijn werk gaat, is in deze bijlage volledig uitgewerkt.

SNG brengt voor derden (werkgevers) geen kosten in rekening voor het automatiseren van deze informatie-uitwisseling. De dienstverlening van SNG is ‘AVG-proof’.

Wanneer is dit voor u interessant?

Om het e-VOI in te kunnen voeren, is er een volume nodig van ongeveer tweehonderd informatieverzoeken per maand. Nadat er een Verzoek om Informatie door u als werkgever is beantwoord, kunnen de volgende stappen van de deurwaarder volgen:

  • Het derdenbeslag/vordering
  • De verklaring na beslag door u aan de deurwaarder – wanneer het gaat om een beslag
  • De communicatie bij de afhandeling van het beslag/vordering

Afhandeling derdenbeslag

Het elektronisch aanleveren – via een beveiligd kanaal – van het derdenbeslag door de gerechtsdeurwaarder is inmiddels ook mogelijk via de SNG. Dit is het zogenoemde eDerdenbeslag. SNG is van plan om ook het retour sturen van de derdenverklaring te automatiseren, net als de communicatie bij afhandeling van het beslag. Zo zijn loonbeslagen voor zowel u als de deurwaarder veel efficiënter af te wikkelen.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact op met SNG (088 – 638 93 00, mail@sng.nl).

Gerelateerde artikelen