ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: Hoe gaat het verder met de aanpak van de coronacrisis?

Tweede_kamer_wetgeving_uitzendwerk

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In verband met de coronacrisis zullen Tweede Kamerleden de komende tijd alleen fysiek debatteren over de aanpak en gevolgen van het coronavirus. Debatten over andere onderwerpen gaan voorlopig niet door.

 Wat: Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Wanneer: Donderdag 26 maart vanaf 10.15 uur

Waar: Tweede Kamer (livestream)

Vandaag, donderdag 26 maart, wordt gedebatteerd over de effecten van de maatregelen die door het kabinet zijn genomen. Ook zal de Tweede Kamer stemmen over de gewijzigde begrotingen 2020. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om geld vrij te maken voor de aanpak van de crisis. Een van de belangrijkste maatregelen die het kabinet neemt om de gevolgen van de crisis voor ondernemingen en werkenden te beperken, is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) waar momenteel aan wordt gewerkt. Hiermee wil de regering de banen en inkomens van werknemers beschermen en de gevolgen voor ondernemingen opvangen.

Wat vindt de ABU?

De ABU vindt het belangrijk dat er voor alle uitzendkrachten gebruik kan worden gemaakt van de NOW-regeling. Uitzendondernemingen moeten voldoende mogelijkheden hebben om hun uitzendkrachten in dienst te houden. In gevallen waarbij dit vanwege de uitzonderlijk hoge vraaguitval onmogelijk blijkt te zijn, moet worden voorkomen dat uitzendkrachten in de problemen komen. Daarom heeft de ABU de Tweede Kamer gevraagd om voor de groep uitzendkrachten die vanwege de coronacrisis werkloos raken een speciale regeling te treffen. Bijvoorbeeld door de WW-uitkering toegankelijker te maken door de referte-eis (26 uit 36 wekeneis) tijdelijk niet toe te passen en het verlies van inkomen te minimaliseren door deze uitzendkrachten eenmalig voor de duur van drie maanden een WW-uitkering ter hoogte van100% uit te keren.

Daarnaast is de ABU van mening dat de maatregelen van het kabinet die gericht zijn op de verbetering van de kaspositie van ondernemingen onvoldoende aansluiten bij de uitzendsector. Dit heeft vooral te maken met de zgn. G-rekening, waarmee uitzenders de door hun verschuldigde loonheffingen en/of btw aan de Belastingdienst betalen. Het voorstel van het kabinet om de betaling hiervan tijdelijk uit te stellen, biedt voor uitzenders onvoldoende soelaas als de G-rekeningen niet worden gedeblokkeerd. Daarom heeft de ABU de Tweede Kamer gevraagd om de G-rekeningen zo snel mogelijk te deblokkeren, zodat er extra middelen toegankelijk worden om salarissen en crediteuren te kunnen betalen. Om de liquiditeitspositie van uitzendondernemingen verder te ondersteunen, heeft de ABU ook gevraagd om het loonkostenvoordeel (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV) vervroegd uit te keren.

Gerelateerde artikelen