ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

UWV publiceert arbeidsmarkteffecten coronacrisis

UWV heeft een inventarisatie gemaakt van acute tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis. In de ene sector valt het werk stil, maar in de andere sectoren is juist veel vraag naar personeel.

Download de publicatie via de website van UWV.

Gerelateerde artikelen