ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Beter aansluiting onderwijs op praktijk levert alleen maar winnaars op

PDZ Uitzendbureau werkt intensief samen met het Horizon College in Heerhugowaard, dat een driejarige opleiding tot intercedent aanbiedt. Deze samenwerking zorgt voor een mooie kruisbestuiving tussen onderwijs, bedrijfsleven en praktijk, waar alle betrokkenen de vruchten van plukken.

 

Deze zomer studeert de eerste lichting van acht studenten af. Deze kersverse intercedenten van het Horizon College leerden in drie jaar tijd de (actuele) kneepjes van het vak. Mede met dank aan PDZ Uitzendbureau, dat niet alleen gastlessen en stageplekken bood, maar de opleiding zelf ook mede vormgaf. Projectadviseur Kim Kulderij: “Het begon drie jaar geleden. Toen lazen wij in de krant dat het Horizon College een opleiding tot intercedent wilde gaan aanbieden. Dat vonden we interessant: het gaat dan immers ook om ons personeel van de toekomst. We wilden daarom graag meepraten en betrokken zijn. Omdat wij regelmatig sollicitatietrainingen gaven op het Horizon College, hadden we al goede contacten. We hebben een afspraak gemaakt en hadden een ontzettend leuk gesprek met twee docenten die vroeger ook intercedent waren geweest. Er was direct een klik.”

Actueel en aangesloten op de praktijk

De timing bleek perfect. Want het theoretische deel van de opleiding tot intercedent stond weliswaar al vast – hiervoor gelden de landelijke standaarden – het praktijkgedeelte nog niet. Kulderij: “Hier mag een roc zelf invulling aan geven. Wij hebben hiervoor een voorstel gedaan, gebaseerd op onze eigen kennis van het vak. Wij zagen vooral dat er in de theoretische stof nog belangrijke onderdelen ontbraken of alweer verouderd waren; de uitzendbranche is immers zeer dynamisch. Onderwerpen die wij hebben ingebracht zijn onder meer het voorkomen van discriminatie, duurzame inzetbaarheid, de WAB en aandacht voor competenties. Daardoor is de opleiding nu echt actueel en sluit ze naadloos aan op de praktijk.”

 

“Wij willen graag een bijdrage leveren aan het sterker maken van de regionale arbeidsmarkt en een verbinding maken tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

–  Kim Kulderij, projectadviseur PDZ

 


Observeren

PDZ verzorgt daarnaast ook gastlessen op school, praktijklessen op hun vestigingen en stageplekken. Kulderij: “Wij zijn niet de enige die gastlessen verzorgen. Ook UWV doet dat, en andersoortige recruiters, zoals een werving-en-selectiebureau en een recruitmentbureau. De praktijklessen zijn wel voornamelijk bij ons. Studenten krijgen dan les in zakelijke etiquette of het ontvangen van uitzendkrachten. Ze werken zelf mee, maar krijgen ook zogeheten observatieopdrachten. Op basis van wat zij in de theorie leren, kijken ze dan hoe het bij ons in de praktijk eraan toe gaat.” En de stages? “Studenten lopen twee stages: een in het eerste jaar en een in het derde jaar. De eerste stage is vaak bij ons, maar voor de tweede stage stimuleren we hen elders een plek te kiezen, zodat ze een breder beeld van de markt krijgen.”

Leren van jongeren

Dat de studenten daarvan leren is evident, maar ook PDZ steekt veel op. “Leerlingen zijn zeer proactief. Ze vragen ‘Waarom doen jullie het zo?’ Ze vonden het bijvoorbeeld maar niets dat wij jongeren via Facebook benaderden: voor hen is dat medium passé. Met dat soort tips doen wij ons voordeel. Daarnaast vinden onze intercedenten het erg leuk om die gastlessen te geven. Dit biedt hen ook een kans nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te leren hoe je voor een groep staat en stof overbrengt. De samenwerking met het Horizon College helpt ons dus ook bij het binden en boeien van onze eigen intercedenten.”

Verbinden onderwijs en bedrijfsleven

Dat zijn mooie bijkomstigheden, maar de echte motivatie voor PDZ zit nog dieper. Kulderij: “Wij zijn een regionale uitzender en zo willen wij ook bekend staan. Wij willen graag een bijdrage leveren aan het sterker maken van de regionale arbeidsmarkt en een verbinding maken tussen onderwijs en bedrijfsleven. Onderwijs moet beter aansluiten op de praktijk en bedrijven willen – zeker in de huidige krappe markt – graag eerder in contact komen met de potentiële toekomstige medewerkers. Onze samenwerking met het Horizon College draagt daaraan bij. En het zorgt voor andere gesprekken met klanten. Als wij nu bij een prospect zitten, vertellen we over onze intensieve samenwerking met het Horizon College, dat natuurlijk niet alleen intercedenten schoolt maar een keur aan opleidingen biedt. Dat is interessant voor prospects. Andersom profiteren studenten weer van onze goede contacten met het bedrijfsleven. Zo dragen we er ook aan bij dat jongeren behouden blijven voor onze regio en niet massaal wegtrekken naar de grote stad. En natuurlijk profiteren wij als uitzender ook van het talent. We hebben een eerste keuze uit deze toekomstige intercedenten. En onze aanwezigheid op het college zorgt er ook voor dat veel studenten voor ons aan de slag gaan als uitzendkracht.”

 

Train de trainer

PDZ verzorgt onder meer gastlessen over diversiteit en inclusiviteit, niet alleen op het Horizon College maar op roc’s in de hele regio Noord-Holland. Kulderij: “Het is opvallend hoeveel affiniteit jongeren hebben met dit onderwerp. Voorheen gaven we ook sollicitatietrainingen. Maar we kregen daar zoveel verzoeken voor, dat we daar iets op hebben bedacht. Onze intercedenten leiden nu steeds een aantal studenten op in het geven van sollicitatietraining, waarna zij hun medestudenten weer trainen. Zo leren studenten niet alleen hoe ze zelf moeten solliciteren, ze worden hierdoor ook een completere intercedent. Dit ‘train-de-trainer’-systeem werkt extra goed, omdat studenten meer van leeftijdgenoten aannemen en het leuk vinden een studiegenoot voor de klas te zien staan. Ook hier geldt wat ons betreft: win-win-win.”

 

Dit artikel verscheen in Reflex, april 2022, nummer 1.

Gerelateerde artikelen