ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Chantal Huinder: Investeer meer in toekomstgericht opleiden

Jaarlijks besteedt de uitzendbranche een fors bedrag aan scholing. Vaak gaat het daarbij om  kortcyclische opleidingen, die erop zijn gericht om uitzendkrachten snel, veilig en gezond aan het werk te helpen. “Het zou een goede zaak zijn als meer geïnvesteerd wordt in toekomstgericht opleiden. Dat biedt iedereen kansen,” vindt Chantal Huinder, manager – en per 1 januari aanstaande directeur – van Doorzaam, het opleidings- en ontwikkelfonds van de uitzendbranche.“Doorzaam heeft de missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren,” zegt manager Chantal Huinder, die per 1 januari volgend jaar Adriana Stel als directeur van Doorzaam opvolgt. Uitzendkrachten zijn duurzaam inzetbaar wanneer zij vitaal zijn, veilig werken, met plezier hun werk doen en over de benodigde vaardigheden beschikken. Daarnaast moeten zij zich bewust zijn van de noodzaak om zichzelf te blijven ontwikkelen.” Ze constateert dat er door de coronacrisis een onverwacht effect is geweest: er is bij uitzenders meer urgentie voor scholing ontstaan. Huinder: “Corona zorgde voor grote verschuivingen binnen de economie. Mensen moesten van-werk-naar-werk worden begeleid: van sectoren die hard werden getroffen, naar sectoren die ineens veel mensen nodig hadden. En nu de economie aantrekt, blijken er weer forse personeelstekorten te zijn. Daarvoor is tevens scholing nodig: om mensen klaar te stomen voor de vele banen die beschikbaar zijn.”

Ook in de komende jaren blijft scholing zeer urgent om mensen aan het werk te helpen en te houden, benadrukt Huinder. “Ik vind het goed om te zien dat uitzenders betere opleidingsplatforms bouwen en proactief hun scholingsaanbod uitbreiden.” Ze constateert echter ook dat veel opleidingen in de branche vooral kortcyclisch zijn. “Die opleidingen zijn heel functiegericht, om uitzendkrachten zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Denk aan opleidingen tot heftruck- of reachtruckchauffeur of aan het halen van een VCA-certificaat. Dat is uiteraard belangrijk om uitzendkrachten veilig en gezond te laten werken. Maar daarbij wordt onvoldoende gekeken naar wat de toekomstige ontwikkelmogelijkheden van een uitzendkracht zijn.”

 

Toekomstgericht opleiden

En juist voor dat ‘toekomstgerichte opleiden’ zou meer aandacht moeten zijn, meent Huinder. “Het is belangrijk om te kijken of een baan van een uitzendkracht toekomstbestendig is. De bagageafhandeling op vliegvelden zal bijvoorbeeld in de toekomst volledig geautomatiseerd worden. Dan is het goed om het gesprek met de uitzendkracht aan te gaan: welke vaardigheden heb jij en wat zijn kansrijke beroepen waarop je kunt voorsorteren? Dus niet afwachten tot iemands baan ophoudt, maar een aantal jaar vooruitkijken.” Voor uitzenders kan volgens Huinder een dergelijk ‘verkenningstraject’ met de uitzendkracht profijtelijk zijn. “Zo is er momenteel een groot tekort aan operators in de industrie. Wellicht is een uitzendkracht die nu heftruckchauffeur is, geïnteresseerd om zich te laten scholen tot operator. Dan kan vervolgens weer een nieuw iemand instromen als heftruckchauffeur. Iedereen wordt daar beter van. De uitzendorganisatie, die ineens twee mensen aan het werk heeft in plaats van één. De werkgever die een vacature vervult ziet. En óók voor de maatschappij als geheel is er winst, omdat er op die manier méér mensen aan het werk worden geholpen.”

Coachingstrajecten

Doorzaam kan uitzendorganisaties ondersteunen bij ontwikkeltrajecten, vertelt Huinder. “Wij hebben het zogenaamde ‘Alles-in-1-traject’. Dat is een kosteloos coachingstraject, met aanvullend een interventiebudget van maximaal € 2.500,-. Onder begeleiding van de coach vult de uitzendkracht een scan in om te inventariseren wat de uitdagingen zijn voor duurzame inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Als een uitzendkracht financiële problemen heeft, dan wordt een budgetcoach ingezet. Zijn er gezondheidsproblemen, dan kan iemand gebruikmaken van lifestyle coaching. Want pas als de basis op orde is, kun je verder kijken hoe scholing of omscholing kan worden ingezet om de uitzendkracht duurzaam aan het werk te houden.”

 In de ruim twee jaar dat het ‘Alles-in-1’ traject nu loopt, zijn de ervaringen van uitzendkrachten zeer positief, vertelt Huinder. “Dat blijkt uit evaluaties. Wij krijgen reacties als: ‘Dit heeft mijn leven veranderd’, ‘Ik wist niet dat ik dit kon’ en ‘Ik heb weer vertrouwen in de toekomst’. Bovendien blijkt dat er een blijvend effect is: niet alleen op het gebied van gezondheid en de financiële situatie, maar ook op het gebied van ontwikkeling. Want als iemand eenmaal heeft ervaren wat een opleiding oplevert, staat diegene er veel meer voor open om in de toekomst te blijven leren.” Huinder doet dan ook een appel om meer te investeren in toekomstgericht opleiden. “Laten we ophouden om alleen maar te praten in functietitels en veel meer proberen te kijken naar de vaardigheden die iemand meebrengt. Met als doel om zoveel mogelijk mensen zo duurzaam mogelijk aan het werk te helpen en houden.”

Gerelateerde artikelen