ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“De bundeling van expertise is onze kracht”

Michelle van Elk

Nu de werkloosheidsgolf ten gevolge van corona uitblijft, vinden regionale mobiliteitsteams (RMT’s) een nieuwe focus. Het meest nijpende probleem op de arbeidsmarkt is nu immers de schaarste, de mismatch en het legioen ‘pre-corona’ werklozen. Operationeel manager Michelle van Elk van West-Brabant werkt door: “Iedereen die werkzoekend is, kan bij ons aankloppen. We willen de voordeur naar de arbeidsmarkt zijn.”

Hoe is de stand van zaken in het RMT West-Brabant?

“We zijn in mei dit jaar van start gegaan onder de naam ‘West-Brabant werkt door’. Ik geef leiding aan twaalf loopbaanadviseurs, die werkzoekenden, werknemers en werkgevers maatwerk bieden en wegwijs maken op de arbeidsmarkt. Die twaalf adviseurs zijn afkomstig van de deelnemende organisaties: gemeenten, UWV, vakbonden, opleiders, VNO-NCW en leerwerkloketten. We bundelen onze krachten en onze expertise en kunnen problemen daardoor integraal aanpakken. Iedereen die werkzoekend is en/of een vraag over werk of scholing heeft, kan bij ons aankloppen, ook werkgevers. We willen de voordeur van de arbeidsmarkt zijn.”

U zegt: ‘Iedereen kan aankloppen. Maar de RMT’s waren toch speciaal opgericht om mensen aan werk te helpen die door de coronacrisis werkloos waren geworden?

“Ja. Maar die werkloosheidsgolf is tot nog toe uitgebleven, hoewel ik niet kan voorspellen wat er gebeurt als de overheidssteun voor bedrijven ophoudt. Maar je zou kunnen zeggen dat de werkloosheidscrisis die we hadden verwacht, nu plaats maakt voor een andere crisis. De crisis van schaarste. We focussen ons daarom nu ook op een leven lang ontwikkelen en het vinden van oplossingen voor de krapte.”

Hoe werken jullie in de praktijk?

“Iedereen die zich meldt bij ons, krijgt een mobiliteitsplan op maat. We kijken wat iemand nodig heeft om weer aan de slag te kunnen en welke partners we daarvoor inschakelen. We zijn een soort bewegwijzeraar. Veel mensen weten in het oerwoud aan partijen en regelingen op de arbeidsmarkt de weg niet meer te vinden. Wij zetten hen op het juiste spoor.”

Maken uitzenders ook deel uit van West-Brabant werkt door?

“In de oorspronkelijke ministeriële regeling zijn uitzenders niet als partij aangewezen. Persoonlijk vind ik dat een gemiste kans. Maar het staat individuele RMT’s uiteraard wel vrij hen alsnog aan tafel te vragen. Omgekeerd raad ik uitzenders aan vooral aan te kloppen bij hun regionale RMT. In Brabant werken we regelmatig samen met uitzendorganisaties. Zij kennen als geen ander de lokale markt, weten waar de kansen liggen en hebben de goede relaties met werkgevers. Bovendien zijn zij heel goed in ‘passend’ maken van vacatures, het ombuigen. Dat is gezien de huidige mismatch op de markt een belangrijke kwaliteit. Uitzenders zijn voor ons dus onmisbare partners. Daarom gaan we bekijken of we onze samenwerking structureel kunnen maken. Er zijn voldoende uitzendorganisaties die mooie loopbaantrajecten bieden.”

Er zijn mensen die de samenwerking binnen de RMT’s in Nederland zien als een voorschot op de arbeidsmarkt van de toekomst. Hoe zie jij dat?

“Ik ben het daarmee eens. Het bieden van inkomenszekerheid wordt steeds belangrijker ten opzichte van het bieden van baanzekerheid, net zoals in Scandinavië. Daarom zetten we met West-Brabant werkt door sterk in op een leven lang ontwikkelen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat voordat iemand zijn baan verliest, hij of zij al klaar is voor de volgende. Er moet eerder ingegrepen worden. De arbeidsmarkt verandert, werk verandert en dus moet de mens ook veranderen. Het bijzondere van de RMT’s is dat ze de schotten wegnemen tussen de deelnemende organisaties. Elke adviseur brengt zijn eigen expertise mee. Door samen te werken, ontstaat een breder perspectief. Niemand hier werkt voor zijn ‘eigen’ organisatie. Zie ons als het Nederlands elftal. Het maakt niet uit of je bij Ajax speelt, PSV of Feyenoord: nu zijn we allemaal oranje.”

 Zelf ben je afkomstig van Randstad.

“Ja, dat klopt, maar ik doe dit ‘white label’, iets wat we gewend zijn vanuit Randstad bij publiek-private samenwerkingen.”

Was het in het begin niet moeilijk om die veelheid aan bloedgroepen te mixen?

“Ik heb daar totaal geen last van gehad. Er is geen enkel moment van frictie geweest. De bestuurders van al deze partijen hebben namelijk gezegd: ‘Dit gaan we doen, dit vinden we belangrijk.’ En vervolgens heeft de kwartiermaker een goede basis gelegd. We werken met vereende krachten aan ons doel. Als start-up blijven we wel kritisch kijken naar onszelf: Werkt het zo samen? Helpt het mensen verder? We leren door te doen, door trial and error. De belangrijkste les is dat die integrale benadering goed werkt, de belangrijkste uitdaging is onze naamsbekendheid. Mensen moeten ons wel weten te vinden. Binnenkort gaan we op een bustour door onze regio om daaraan te werken.”

Wat zie jij als de belangrijkste kansen voor de RMT’s op dit moment?

“De toegevoegde waarde van onze gebundelde expertise, onze functie als wegwijzer en vooral: een leven lang ontwikkelen. Ondanks de huidige krapte en mismatch zijn er nog veel werkgevers en werknemers die het belang van een leven lang ontwikkelen niet inzien. Ja, ook werkgevers. Ik gebruik altijd het voorbeeld van een kleine garage voor diesel- en benzineauto’s met een stuk of vijf monteurs. De eigenaar merkt wel dat er wat werk verdwijnt, maar ziet niet direct een noodzaak om te veranderen. Heeft ook geen hr-medewerker om hem hierin de weg te wijzen. Zo zijn er genoeg kleine mkb-bedrijven die nog te weinig oog hebben voor verdwijnend werk.”

Wat is jouw persoonlijke achtergrond?

“Ik heb twintig jaar in de uitzendbranche gewerkt, waarvan de laatste twaalf jaar bij Randstad, met name in het publiek-private domein. Ik wil mijn kennis graag gericht inzetten voor de groep mensen die deze het hardste nodig heeft. Het is ontzettend mooi om mensen op het juiste pad te kunnen zetten.”

Gerelateerde artikelen