ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onderzoeksresultaten van het belang van duurzame inzetbaarheid onder uitzendkrachten

Duurzame inzetbaarheid is van essentieel belang voor alle werkenden, inclusief uitzendkrachten. Maar hoe staat het met de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten? Hoe ervaren zij dit zelf? Wat gaat goed en waar zien zij mogelijkheden tot verbetering? En wat kunnen wij gezamenlijk oppakken?

Om deze vragen goed te beantwoorden, heeft Doorzaam in 2023 een onderzoek uitgevoerd onder ruim 2.800 uitzendkrachten. Zowel Nederlands, Pools als anderstalige (Engels) uitzendkrachten zijn hierin vertegenwoordigd. Het onderzoek, uitgevoerd door SEO economisch onderzoek, biedt waardevolle inzichten over hoe uitzendkrachten aankijken tegen hun duurzame inzetbaarheid. Hoe beoordelen zij hun werksituatie en veiligheid, gezondheid, zowel fysiek, mentaal als financieel? En hoe staat het met hun loopbaanontwikkeling inclusief leren en ontwikkelen?

Wil je als ABU-lid aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid? Neem dan gerust contact op met Erik van der Liet (ABU Projectleider Duurzame Inzetbaarheid).

Gerelateerde artikelen