ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Duurzame inzetbaarheid in de praktijk

Een opstap

In een rap veranderende arbeidsmarkt is duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten een must. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe voorkom je dat duurzame inzetbaarheid blijft steken in goede bedoelingen of een extra belasting vormt voor intercedenten? DOORZAAM biedt een praktisch en integraal ‘Alles-in-1-pakket’.

DOORZAAM, gebouwd op de fundamenten van het vroegere STAF en STOOF, bestaat nog maar net. Maar als het aan directeur Adriana Stel ligt, bestaat een van de belangrijkste services, het ‘Allesin­ 1­pakket’ niet lang. “Onze missie is dat het duurzaamheidsdenken uitzenders in het DNA komt te zitten. Dan hebben we onszelf op dat vlak overbodig gemaakt. Wij fungeren nu vooral als aanjager. We willen zowel uitzendkrachten, opdrachtgevers als uitzenders bewust maken van het belang van duurzame inzetbaarheid. Want daar valt nog een wereld te winnen. Maar ik ben optimistisch. Tien jaar geleden was opleiden ook nog een vreemd woord in de uitzendbranche. En kijk eens wat het voormalige STOOF voor elkaar heeft gekregen.”

Volledig ontzorgen

DOORZAAM biedt uitzenders twee keuzes bij het verduurzamen van uitzendkrachten. Wie zelf aan de slag wil, kan gebruikmaken van een scala aan tools zoals trainingen, scans, scholingsvouchers, een budgetcoach en de Koerskaart (zie kader). Stel: “Daarnaast bieden we een Alles-in-1-pakket dat uitzenders bijna volledig ontzorgt. Intercedenten hebben het al zo druk. Daardoor bloeden veel initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid dood.”

Met het Alles-in-1-pakket krijgt een uitzendkracht een ‘duurzame inzetbaarheidsscan’. Een door DOORZAAM beschikbaar gestelde coach bespreekt de uitkomsten met de uitzendkracht, waarna die zelf een plannetje maakt. Daarna volgt een gesprek tussen coach, uitzendkracht en uitzender en wordt een plan van aanpak gemaakt. Per uitzendkracht is een budget van 2.500 euro beschikbaar dat besteed kan worden aan opleiding, (taal)cursussen of gezondheidstrajecten.

Integrale aanpak

Stel:”Wij gaan voor een integrale aanpak. Zo’n 14% van de uitzendkrachten volgt een vorm van scholing. Maar voor veel mensen is een leven lang ontwikkelen nog niet normaal. Bijvoorbeeld omdat ze last hebben van bepaalde belemmeringen. Geestelijke of lichamelijke problemen kunnen ontwikkeling in de weg staan.

Maar opleiden is ook vrij zinloos als mensen de taal niet goed beheersen, onvoldoende werknemersvaardigheden hebben of kampen met schuldenproblematiek. In de scan en het gesprek bieden we aandacht aan al die facetten.”

Nieuwe inzichten

Kees Maas is opleidings­ en HR­adviseur bij Technicum. Elf van zijn uitzendkrachten nemen momenteel deel aan het Alles­in­1­traject. “De groep die ik heb geselecteerd bestaat uit gemotiveerde technici van rond de 45, 50 jaar. Zij verrichten fysiek zwaar werk dat ze waarschijnlijk niet nog eens tien jaar kunnen volhouden. Maar deze vakmannen krijg je niet achter een bureau. Dus wat zijn de mogelijkheden? Wellicht kunnen zij meer de richting van service- en onderhoud op, of kennis overdragen op jongere collega’s. Maar hun wens staat centraal. De kandidaten bespraken de testuitslag dan ook niet met mij, maar met de coach. Zo konden ze zich volledig vrij voelen.”

‘Wat heb je nodig?’

De tests en de gesprekken leverden nieuwe inzichten op. Maas: “We hebben een hele goede uitzendkracht met mbo niveau­4. Hij komt maar niet verder, maar heeft wel ambitie. Zijn matige taal beheersing bleek de grootste belemmering. Dus hij volgt nu een individueel taaltraject. Een andere kandidaat is een servicemonteur zonder diploma, maar met veel praktijkkennis. Hij kon zo de examens voor mbo niveau-2 elektrotechniek behalen en start in september met niveau­3. Een derde kracht gaf aan dat zijn ongezonde levensstijl hem belemmerde. Via DOORZAAM krijgt hij nu een cursus stoppen met roken. Eigenlijk vragen wij de uitzendkrachten: ‘Vertel ons wat je nodig hebt om met plezier te blijven werken’. Nog een voorbeeld. Een installatiemonteur op Schiphol draaide veel nachtdiensten. Die begonnen hem op te breken. Dat durfde hij ons niet te zeggen, maar de coach wel. We hebben zijn rooster aangepast, zodat hij nog enkel dagdiensten heeft. En hij gaat een opleiding volgen.”

Ken je uitzendkracht

De Alles-in-1-trajecten lopen nog, maar Maas is positief. “Die test en de begeleiding door de coach, dat is prima geregeld. Dat ontlast ons echt. Maar het is niet zo dat je helemaal niets hoeft te doen. Neem onze doelgroep: die haal je niet makkelijk van de werkplek af. Dus moest soms geregeld worden dat de coach het gesprek op de werkplek voert. Ook bij het maken van het Plan van Aanpak zijn we zelf betrokken.”

Heeft Maas nog tips? “Bij het maken van een goede selectie helpt het om een blauwdruk te hebben van je bestand aan uitzendkrachten. Zijn ze opleidbaar? Spelen er bepaalde problemen? Een andere tip: zorg voor een goed netwerk van providers. Een lijst met opleiders, instanties, cursussen. De opleidingen heb ik als adviseur goed in beeld, dat scheelt. Van de overige providers leggen we nu een lijst aan.”

De scan, coach en opleiding zijn voor rekening van DOORZAAM. Maas: “Maar we betalen onze krachten wel de helft van hun loon door tijdens de opleiding. Dat doen we graag. Uitzendkrachten vormen ons kapitaal. Daar moet je zuinig op zijn en goed voor zorgen.”

Meedoen?

DOORZAAM heeft in 2019 duizend trajecten beschikbaar voor uitzendkrachten. Meer informatie over het alles-in-1-pakket van DOORZAAM vind je op de website www.doorzaam.nl. Meedoen? Aanmelden kan via info@doorzaam.nl.

Dit artikel verscheen in Reflex 1 – 2019

Gerelateerde artikelen