ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Eén loket en één geldstroom voor alle werkvraagstukken

Ambitieus Huis naar Werk in Eindhoven streeft naar complete ontschotting

 

Eén loket voor werkgevers, werknemers, zzp’ers en andere betrokkenen voor alle vragen rondom werk. Met snel antwoord, doordat ‘schotten’ tussen alle betrokken organisaties verdwijnen én met één geldstroom vanuit Den Haag. Dat is de ambitie van het Huis naar Werk in Eindhoven, dat afgelopen zomer de deuren opende. De uitvoering groeit nu en daarbij kunnen ook uitzendorganisaties een belangrijke rol spelen.

De ambities zijn stevig. Met een website en één fysiek loket aan het Stadhuisplein in Eindhoven moet het Huis naar Werk ‘gewoon’ snel antwoord geven op alle vragen rondom werk. Hiervoor hebben zes organisaties de handen ineengeslagen. Dit zijn de gemeente Eindhoven, UWV Zuidoost-Brabant, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), twee vakbonden (FNV en CNV), werkgeversorganisatie VNO-NCW en het Summa College in Eindhoven.

Deze krachtenbundeling is hard nodig, zegt wethouder Stijn Steenbakkers. “Doordat er zoveel organisaties zijn die zich bezighouden met vragen rondom werk, is die infrastructuur heel complex. Werkgevers, werkenden en scholieren zien vaak door de bomen het bos niet meer. Dat willen wij oplossen met één loket waar mensen terechtkunnen met vragen over bijvoorbeeld de stap van een uitkering of opleiding naar werk, (om)scholing, coronasteun, speciale voorzieningen of de stap van een bestaande baan naar ander werk. Stel je vraag en wij zorgen voor het antwoord, ongeacht van welke instantie wij precies zijn of hoe financieringsstromen precies lopen. Wij dragen allemaal één ‘T-shirt’: die van het Huis naar Werk. Daarvoor moeten veel betrokken partijen in de volle breedte samenwerken met publieke en private partijen die elkaar versterken,” schetst de wethouder.

 

“Als we alle voorzieningen rondom werk eenvoudiger maken door het bundelen van krachten en geldstromen, zijn alle betrokkenen rond de arbeidsmarkt daarbij gebaat.”
Stijn Steenbakkers, wethouder Eindhoven

 

Stap verder
Met die ambitie zijn de initiatiefnemers in mei 2021 van start gegaan. De aanleiding was de vorming van Regionale Mobiliteitsteams in alle arbeidsmarktregio’s. “De taken die daarbij horen, waren een startpunt, maar wij willen nog een flinke stap verder gaan,” zegt CNV-bestuurder Myriam Biekens. “Alle deelnemende organisaties hebben de ambitie om deze brede krachtenbundeling en ontschotting te laten slagen. Dat was een goed startpunt. Nu moet deze beweging verder groeien. We leggen daarvoor contact met meer partijen die hierbij passen en willen aanhaken, zoals de werkgevers van Brainport Eindhoven en ook uitzendorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld bij het opleiden en bemiddelen naar werk, zolang het maar om duurzame bemiddeling en oplossingen gaat.”

Uitzendorganisaties Tempo-Team en Randstad zijn vanaf de start betrokken en denken mee. Wat zij precies gaan doen, wordt de komende tijd duidelijk. “Dat kan zeker verdergaan dan alleen het ‘gangbare’ matchen van werkzoekenden en werkgevers of het opleiden en begeleiden van werkzoekenden richting werk,” zegt Mirjam Manni (operationeel manager Publiek Private Samenwerking & Participatie) van Tempo-Team.

Eén geldstroom
Het creëren van één geldstroom voor alle trajecten en regelingen is nog wel een ambitieus doel. Steenbakkers: “Absoluut, maar wij willen laten zien dat het kan. Dat is onze ambitie. Wij kunnen dat natuurlijk niet alleen. Wij hebben de landelijke politiek daar ook bij nodig. Daar zijn we mee in gesprek, met onze doelen als uitgangspunt. Als we alle voorzieningen rondom werk eenvoudiger maken door het bundelen van krachten en geldstromen, zijn alle betrokkenen rond de arbeidsmarkt daarbij gebaat. Dan kunnen we bijvoorbeeld ook echt nog meer mensen aan het werk helpen en zorgen voor extra mobiliteit op de arbeidsmarkt die ook hard nodig is.”

Gerelateerde artikelen