ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gastcolumn: Hoe maken we Regionale Mobiliteitsteams wél succesvol?

De vorming van een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) in de 35 arbeidsmarktregio’s draagt een grote belofte in zich. Werknemers en zzp’ers die werkloos dreigen te worden of sinds het begin van de coronacrisis werkloos zijn, kunnen een beroep doen op het RMT. Net als werkgevers die in zwaar weer zitten en afscheid moeten nemen van hun personeel. Het doel van het RMT is werkloosheid voorkomen en werkgelegenheid behouden.

Ook in Friesland vormen we vanuit WerkgeversServicepunt Fryslân Werkt een RMT van gemeenten, UWV, vakbonden en werkgeversorganisaties. Daarbij is ook het onderwijs aangesloten. In een nieuwe, unieke samenwerking gaan zij aan de slag met de uitdagingen in onze regio. Door krachten, middelen en expertise te bundelen, willen we ‘voor de bocht kunnen schakelen’, zodat we tijdig anticiperen op veranderingen op de arbeidsmarkt. Zo kunnen we eerder met werknemers en zzp’ers aan de slag, al voor ze bij het loket van de uitkering staan. En we kunnen eerder in gesprek met werkgevers over behoeften en oplossingen.

De uitdaging is enorm! Goede publiek-private samenwerking is daarvoor essentieel en wordt ook onderschreven door het SER-advies. De toegevoegde waarde die private arbeidsbemiddelaars kunnen bieden, is groter dan alleen hun snelheid, werkgeversnetwerk en de bemiddelingskwaliteiten die vaak genoemd worden. Zij hebben ook een waardevolle signaalfunctie. Zij weten vaak het eerst waar het stokt, welke werkgevers in de problemen zitten en welke vragen eraan komen. Daarom vind ik dat er ook samenwerking moet zijn met de uitzend- en re-integratiebranche.

De uitdagingen op de arbeidsmarkt kan niemand alleen oplossen. We moeten al het beschikbare potentieel met elkaar optimaal inzetten, met of zonder scholing of begeleiding. Werknemers krijgen mogelijkheden over te stappen naar andere branches, maar moeten ook zelf nadenken over de ‘houdbaarheid’ van hun huidige werk. Lukt en willen ze dat nog tot hun pensioen? Het is een gezamenlijke opdracht de mismatch kwalitatief en kwantitatief te lijf te gaan. Daarbij is één ding helder: dat moeten we op een andere manier organiseren dan we gewend zijn…

Het is onze ambitie te zorgen voor daadkracht en resultaten. Ik heb veel zin hiermee aan de slag te gaan, samen met alle mensen die het uiteindelijk moeten doen. We moeten nieuwe stappen durven zetten als we nieuwe resultaten willen bereiken. Dat betekent soms ook uit de vertrouwde comfortzone stappen en ons zo min mogelijk laten beperken.

De systemen en regels zijn onmisbaar om ons werk te doen, maar de manier waarop we ze inzetten bepaalt of ze ons helpen of dat ze juist contraproductief kunnen worden. In Friesland wil ik er alles aan doen om te zorgen dat de systemen ons helpen. Daarin wil ik vooral zoeken naar wat wél kan. De behoeften van werkgevers, werknemers en zzp’ers staan centraal. Dat is ons uitgangspunt. Als we hen gelukkig maken kan niemand dat slecht vinden!

Bernice de Jong, kwartiermaker Regionaal Mobiliteitsteam Friesland

Bernice de Jong - Uitzendwerk 3, 2021

Deze gastcolumn verscheen in Uitzendwerk 3 2021

Gerelateerde artikelen