ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gezocht: mooie van-werk-naar-werkvoorbeelden voor inspiratiegids

De rol die de uitzendbranche speelt bij duurzame inzetbaarheid willen we graag voor het voetlicht brengen bij opdrachtgevers en stakeholders. Daarom brengen we komend najaar een herziene versie uit van de inspiratiegids Veilig oversteken. Voor de gids zoeken we voorbeelden. Werkt u mee?

 

Van-werk-naar-werktrajecten staan volop in de belangstelling. Zeker in coronatijd, maar ook straks als door onder meer voortgaande robotisering en automatisering werk verdwijnt of verandert. De uitzendbranche kan én wil in deze trajecten een belangrijke rol spelen.  Niet alleen in de fase dat mensen moeten bewegen, maar ook al daarvoor, door in te zetten op duurzame inzetbaarheid. In de inspiratiegids wordt het belang van (vroegtijdig) investeren in van-werk-naar-werktrajecten duidelijk, worden opdrachtgevers geïnspireerd en stakeholders overtuigd van de rol die de uitzendbranche hierbij kan spelen. Bekijk voorbeelden uit de vorige inspiratiegids. We brengen de gids uit samen met AWVN en in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Voor het ophalen van voorbeelden doen wij graag een beroep op u.

 

Gezocht
 • Bedrijven in diverse sectoren, groot en kleiner, die ontslagrondes achter de rug hebben en/of er nog in zitten en succesvol en in samenwerking met een ABU-lid (en/of AWVN) mensen van-werk-naar-werk hebben begeleid (of ermee bezig zijn);
 • Bedrijven die reorganiseren/moderniseren en willen investeren in nieuwe skills bij werknemers;
 • Bedrijven die door corona plots moesten af- of opschalen, zoals in de horeca, logistiek en zorg;
 • Bedrijven die de oplossing hebben gezocht in regionale samenwerking en bijvoorbeeld een arbeidspool hebben opgericht (in samenwerking met partijen);
 • Grote bedrijven als ASML en Nedcar, die (regelmatig) moeten op- en afschalen, maar dit wel verantwoord doen en in samenwerking met uitzendorganisaties;
 • Bedrijven die door corona plots moesten op- of afschalen en daarbij de hulp van de uitzendbranche hebben ingeroepen.

 

Hoe meedoen?
Speelt uw uitzendorganisatie op dit moment (of recent) een rol bij van-werk-naar-werktrajecten en wilt u die rol zichtbaar maken aan een groot en relevant publiek? Dan ontvangen wij graag een korte beschrijving van de case. U kunt dit mailen naar vanbelle@abu.nl. Graag vóór 15 juni. Als wij alle voorbeelden binnen hebben, maken wij een keuze die representatief is voor de branche.

 

Achtergrond van deze publicatie
Met deze uitgave willen we de van-werk-naar-werkmogelijkheden inzichtelijk maken. Het doel is de verschillende rollen die de uitzendbranche en AWVN kunnen spelen zichtbaar te maken en te promoten en duidelijk te maken dat ABU-leden/AWVN bovendien in een vroeg stadium een rol kunnen spelen in transitietrajecten. In deze uitgave willen we ook inzicht geven in de verschillende vormen van dienstverlening, zoals scholing, begeleiding, coaching, uitvoering van sociaal plan en bemiddeling, overnemen van mensen op payroll en vanuit arbeidscontract bemiddelen.

 

In de praktijkvoorbeelden geven we graag aandacht aan:
 • Aanleiding voor transitie / Situatie onderneming
 • Oplossing en rol intermediaire dienstverlener
 • Inzicht in rolverdeling tussen partijen (kunnen meer dan 2 partijen zijn)
 • De kracht van de samenwerking
 • Het verhaal van de kandidaat
 • Resultaten
 • De uitdagingen en de kansen
 • Tips en aanbevelingen

 

Voorwaarden
Belangrijk om te weten is dat niet alleen de uitzendondernemer aan het woord komt, maar ook de opdrachtgever en – bij voorkeur – een werknemer. Zo wordt het traject van alle kanten belicht. Betrokkenen moeten bereid zijn open en eerlijk over bovenstaande punten uit de praktijkcase willen praten. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met bedrijfsgevoeligheden en zal de nadruk gelegd worden op de positieve aspecten en de lessen die gedeeld kunnen worden om anderen te inspireren.

Gerelateerde artikelen