ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Inspiratiekaart voor kansrijke (klimaat)banen

UWV heeft samen met de MBO-raad, SBB en NRTO een inspiratiekaart gemaakt voor bij- en omscholing naar kansrijke beroepen via mbo-opleidingen. In de nieuwe versie van de kaart is speciale aandacht voor klimaatbanen.

De inspiratiekaart is een vertaling van overzichten die UWV had gemaakt van kansrijke beroepen en overstapberoepen. De kaart is handig voor professionals die kandidaten en werkgevers adviseren over de mogelijkheden van kortdurende bij- en omscholing via het mbo.

Vanuit de arbeidsmarkt groeit de vraag naar vakkrachten die een bijdrage kunnen leveren aan thema’s als verduurzaming en circulariteit. Het mbo speelt een belangrijke rol in het opleiden van deze vakkrachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om beroepen als elektriciens, installateurs en monteurs van warmtepompen en zonnepanelen. Ook is er een grote vraag naar hoveniers, voor de aanleg van meer groen en het tegengaan van ‘verstening’.

In 2019 tekenden de ministeries van OCW en BZK , de MBO Raad, NRTO, SBB en werkgeversorganisaties in de techniek een convenant om circulariteit en klimaatadaptatie expliciet in het mbo onderwijs op te nemen.

Gerelateerde artikelen