ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Alle partijen moeten meer investeren in duurzame inzetbaarheid

“Jazeker investeren, maar wel in samenwerking met andere partijen. Corona heeft enkele grote maatschappelijke vraagstukken extra zichtbaar gemaakt. Namelijk dat er een grote groep kwetsbare mensen afhankelijk is van kleine, korte baantjes. Deze groep werkenden heeft weinig bestaanszekerheid en er wordt ook nauwelijks in hen geïnvesteerd. De tweede uitdaging op de arbeidsmarkt is de zeer grote vraag naar werkenden en de mismatch met het aanbod. Dat vraagt niet alleen investeren in mensen maar ook aanpassing bij werkgevers. Dat zijn complexe vraagstukken, waar alle betrokken partijen bij nodig zijn. De uitzendbranche, maar ook de overheid en de sociale partners. Uitzenders zijn bij uitstek geschikt om flexibel in te spelen op de vraag van de arbeidsmarkt. De kunst is om voortdurend te investeren in mensen en niet af te wachten tot iemand werkloos wordt. Hierin heeft de uitzendbranche al stappen gezet, maar het mag wat mij betreft nog steviger. Ik denk dat het goed is als alle betrokken partijen op de arbeidsmarkt afspraken maken over investeringen in duurzame inzetbaarheid, zowel op het gebied van algemene vaardigheden als vakkennis. Zo maak je mensen weerbaar en stel je ze in staat soepel over te stappen bij veranderingen op de arbeidsmarkt. Bij Den Haag Werkt hebben we, samen met uitzenders, een succesvolle aanpak ontwikkeld. Ik geloof dus dat uitzenders zeker een belangrijke rol kunnen spelen, maar dat dit wel vraagt om nog meer focus op een leven lang ontwikkelen, juist voor flex- en uitzendwerkers.”

Marieke Stam, directeur Den Haag Werkt

“Ja, dat zouden ze kunnen. Uitzenders hebben veel arbeidsmarktexpertise en een stevig netwerk. Uitzendwerk kan een mooi eerste opstapje zijn naar een vaste baan. Goed is ook het werk van de stichting Doorzaam, waar wij bij betrokken zijn, dat zich richt op duurzame inzetbaarheid in de branche. Maar er is een stevige ‘mits’. Want dat ze het zouden kunnen, betekent niet dat het nu al voldoende gebeurt. De uitzendbranche weet haar rol nog niet optimaal te vervullen. Uitzendkrachten blijven te vaak hangen in korte baantjes en hebben te weinig perspectief en bestaanszekerheid. Uitzenders spreken goede intenties uit, maar die vertalen zich nog niet in harde afspraken. Er zou een cao moeten komen met een goede pensioenregeling en gelijkwaardige beloning. Dat is best een grote stap voor uitzenders, dat snap ik. Een tweede mits is het financiële model van uitzenders. Het is immers de klant die betaalt en dus bepaalt. Dat zorgt ervoor dat de prioriteit van uitzenders ligt bij hun opdrachtgevers en niet bij de uitzendkrachten. Om het werknemersperspectief te bewaken en ervoor te zorgen dat er echt een gelijk speelveld is, is het belangrijk dat alle partijen op de arbeidsmarkt samenwerken. Dat is ook de reden dat wij vanuit de vakbond werkenden helpen met loopbaankeuzes. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we voor iedereen gelijke kansen creëren op duurzaam werk. Die samenwerking zie ik overigens wel ontstaan bij de mobiliteitsteams in de diverse arbeidsmarktregio’s, dus dat is positief.”

Karlien Haak, directeur James Loopbaan (CNV)

De ABU over van-werk-naar-werk

Werkenden maken gedurende hun loopbaan steeds vaker een overstap naar ander werk en/of een andere sector. Om deze transities soepeler te laten verlopen, zijn partijen nodig die dat ondersteunen. De uitzendbranche speelt daarbij een belangrijke rol. Dat is bij het uitbreken van de coronapandemie ook wel gebleken. Vorig jaar werden 80.000 mensen in korte tijd van-werk-naar-werk bemiddeld, bijvoorbeeld vanuit de horeca naar de testlocaties van de GGD. Uitzendorganisaties hebben goed zicht op kansen op de arbeidsmarkt, kunnen werkenden adviseren over de mogelijkheden en hen begeleiden naar nieuw werk. Zo levert de uitzendbranche een belangrijk bijdrage aan de huidige dynamische arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen