ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Leven lang ontwikkelen

ABU, Cedris, NRTO en OVAL, vier brancheorganisaties die werken in het hart van de arbeidsmarkt, komen met een gezamenlijk aanbod aan een nieuw kabinet en sociale partners om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken.

Het aanbod is een nadere uitwerking van het statement Iedereen aan de slag dat de koepels vorig jaar juni lanceerden.

Met Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen gaan we nog een stap verder. We doen een concreet voorstel aan het nieuwe kabinet en de sociale partners om te komen tot een structurele oplossing. Een oplossing gericht op het menselijk kapitaal en passend bij de investeringsagenda voor Nederland. Hierbij zijn we ondersteund door De Argumentenfabriek en andere deskundigen.

Voorstel Leven Lang Ontwikkelen

Hoe ziet de oplossing eruit?

Stimuleren en faciliteren zijn sleutelwoorden in de voorgestelde oplossing. Werkenden en werkzoekenden zullen zich meer bewust worden van hun waarde op de veranderende arbeidsmarkt en worden gestimuleerd om zelf de regie te willen en kunnen voeren over hun loopbaan. Daarbij zijn faciliteiten om hier invulling aan te geven hard nodig. Hoe kunnen we dit inrichten?

  1. Een periodieke arbeidsmarktscan (PAS) voor iedereen
  2. De ‘Loopbaanwinkel’
  3. Een persoonlijke ontwikkelrekening voor iedereen
  4. Keuzevrijheid en kwaliteit
  5. Extra ondersteuning voor lager- en middelbaar opgeleiden

 

Gerelateerde artikelen