ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Meer mensen aan het werk door PPS

Iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt. Als we dat vinden, dan zullen we dit gezamenlijk waar moeten maken in 2023. We moeten dan de toegevoegde waarde van PPS – “hoe groot deze uitdaging ook is” – laten zien, met aantoonbare resultaten. En dat kan. Er is meer dan voldoende talent beschikbaar dat nog onbenut wordt. Ik merk het dagelijks.

De huidige arbeidsmarktinfrastructuur bestaat uit verschillende publieke en private partijen, die ondersteuning en dienstverleningen bieden aan mensen die dit nodig hebben om werk te vinden of te houden.

Die infrastructuur is complex door de hoeveelheid aan publieke loketten en regelingen. Werkzoekenden vinden daardoor moeizaam tot soms helemaal niet de weg naar werk.

Juist de grote groep werkzoekenden die niet zelfstandig hun weg vinden naar werk verdwaalt hopeloos in de huidige arbeidsmarktinfrastructuur. De oplossing hiervoor ligt in een intensievere en structurele samenwerking tussen publieke en private partijen.

En dat kan. Het Uitzendwerkcafé in Gouda, het PPS-platform in Noordoost-Brabant zijn enkele voorbeelden waarin ABU-leden nauw samenwerken met publieke organisaties en zo werkzoekenden naar werk begeleiden.

Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om een arbeidsmarktinfrastructuur in te richten waarin niemand verdwaalt en iedereen op tijd toegang en passende hulp krijgt – en werkgevers sneller toegang hebben tot werkzoekenden. Dat klinkt veelbelovend maar er is nog een weg te gaan om dit te realiseren.

ABU-leden zijn al een aardig eind op weg. Maar er is echt veel meer mogelijk. Meer mensen aan het werk. Het kan.

Publiek en privaat: samen gaan wij dit doel bereiken. Ik ben er heilig van overtuigd.

Gerelateerde artikelen