ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nederlandse Schuldhulproute wijst de weg bij geldproblemen

Uitzenders zetten zich in om schulden te voorkomen

Hulp genoeg voor mensen met geldproblemen. Zoveel zelfs, dat door de bomen het bos niet meer zichtbaar is. De Nederlandse Schuldhulproute maakt hier een eind aan. Vier uitzenders doen mee aan een pilot in samenwerking met de ABU. Wanda Wever van Timing is enthousiast: “De Schuldhulproute bundelt alle initiatieven. Het systeem is toegankelijk, overzichtelijk en praktisch.”

Veel uitzenders herkennen het probleem: uitzendkrachten met geldzorgen. Wanda Wever is manager van de afdeling EMPower bij Timing. “Zo’n negen à tien procent van onze flexkrachten kampt met geldproblemen. Corona heeft de situatie verslechterd. Geldzorgen zijn in de eerste plaats vervelend voor onze uitzendkrachten zelf. Daarnaast zorgt het ook voor  een hoog ziekteverzuim en een lagere productiviteit. Omdat wij duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel hebben staan, zijn we direct aangehaakt bij deze pilot.”

Eenvoudig en laagdrempelig
De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) werkt eenvoudig. De NSR vond niet opnieuw het wiel uit, maar zorgt voor een heldere bewegwijzering in het doolhof van bestaande initiatieven. Via de website Geldfit.nl kunnen deelnemers een korte, anonieme test doen. Ze beantwoorden enkele geld-gerelateerde vragen en vullen hun postcode in. Vervolgens krijgen ze een advies en indien nodig direct een doorverwijzing naar passende lokale hulp. Die eenvoud en laagdrempeligheid moeten ervoor zorgen dat mensen met geldzorgen eerder op de juiste plek voor hulp uitkomen. De stichting achter de NSR werkt samen met gemeenten, uitzenders, bedrijven, kennisinstituten en lokale netwerken.

Veel respons
Wever: “In maart – tijdens de Week van het Geld – zijn we gestart met de pilot. We hebben al onze flexkrachten, circa 20.000, een berichtje gestuurd via onze Timing App. De respons was hoog. 1.300 krachten hebben de website van Geldfit bezocht en zijn aan de slag gegaan. Overigens was ook het na-ijleffect opvallend: zelfs in juni zagen we nog reacties binnenkomen. Het fijne aan de website is dat alle mogelijke initiatieven gebundeld zijn. Deelnemers kunnen vier soorten advies krijgen en zien meteen waar ze terechtkunnen.”

Juiste loket
Wie bijvoorbeeld aangeeft regelmatig achter te lopen met het betalen van de woonlasten en geen financiële buffer heeft, wordt – althans in Rotterdam – rechtstreeks doorverwezen naar het juiste wijkloket van de gemeente voor mensen met geldproblemen. Ook wordt een alternatief geboden door het anonieme landelijke telefoonnummer voor hulp bij geldzorgen te tonen. Een uitkomst kan ook zijn dat mensen gekoppeld worden aan een speciale financiële buddy. Wever: “Ook mooi is dat je als uitzender de Geldfit-pagina kunt voorzien van je eigen logo en vertrouwde huisstijl. Daardoor hebben mensen niet het gevoel dat ze opeens ergens anders terechtkomen en afhaken.”

‘Waar bemoei je je mee?’
Een nuttige tool dus voor uitzenders om uitzendkrachten op het juiste spoor te zetten. Dat betekent niet dat je nu achterover kunt leunen, zo meent Wever. Niet iedereen bezoekt immers de website of maakt de test. “Het blijft heel belangrijk om hier veel aandacht aan te besteden. Wij willen dat uitzendkrachten weten dat wij dit onderwerp heel serieus nemen, dat ze bij ons terechtkunnen. Het onderwerp ligt gevoelig, geldzorgen gaan vaak gepaard met schaamte. Daarom houden we speciale webinars voor intercedenten, waarbij ze leren wat signalen zijn van geldzorgen en hoe ze dit onderwerp bespreekbaar kunnen maken. Dat kan lastig zijn, je kunt te horen krijgen ‘Waar bemoei je je mee?’ Mijn tip is: maak het niet te zwaar. Het appje dat wij onze uitzendkrachten stuurden tijdens de week van het geld, bleek een prima aanknopingspunt. Je gaat daardoor toch wat makkelijker in gesprek over dit onderwerp.”

Valkuil
Bij Timing is iedereen – van hoog tot laag – doordrongen van het belang om dit probleem aan te pakken. Wever: “Onze inspanningen werpen zeker vruchten af, maar de regels ter bescherming van de privacy belemmeren ons om harde cijfers te geven. In plaats daarvan verzamelen we persoonlijke verhalen van uitzendkrachten die we geholpen hebben. Dat werkt heel aanstekelijk!”

Mantelovereenkomst

De pilot met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), waaraan vier ABU-uitzenders meedoen, loopt tot september 2021. Na analyse van de resultaten is het streven een mantelovereenkomst af te sluiten om meer uitzenders op de route te laten aansluiten. De aansluiting op de NSR vormt hiermee een waardevolle verrijking van de ABU-instrumentenkoffer om werkgevers hulp te bieden voor werknemers met schulden.

Gerelateerde artikelen