ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nooit te oud om te leren

De anderhalvemetersamenleving is een realiteit en dat zal voorlopig nog wel blijven. Ook al lijkt er soms – als je buiten loopt – niets meer aan de hand. Het zijn spannende en ook wel verwarrende tijden, waarin we een nieuwe zekerheid in een onzekere wereld zoeken. Zo ervaar ik het althans.

Door de coronacrisis is de economie in beweging. Meebewegen met die veranderingen is belangrijk voor zowel werkgevers als werkenden en werkzoekenden. Juist in deze tijd is het belangrijk om niet stil te vallen. Hoe zorgen we dat werkenden wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar blijven en de schade op de arbeidsmarkt beperkt blijft?

Sinds 1 augustus kan iedereen – werknemers in loondienst, flexwerkers, zelfstandigen, zzp’ers én werkzoekenden – kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Zo’n traject geeft zicht op het toekomstperspectief in huidige werk en kansen op de arbeidsmarkt. Het helpt om – als dat nodig is – de juiste (bij)scholing te kiezen en er zijn tips voor het zoeken naar ander werk. Een hele mooie regeling: lees meer op hoewerktnederland.nl. Op het juiste moment, want inzicht in de eigen waarde op de arbeidsmarkt is voor iedereen van belang! Zeker nu.

Hier liggen ook kansen voor uitzenders. Zij weten wat bedrijven nodig hebben. Daardoor kunnen zij als geen ander werkzoekenden weer aan werk helpen of ondersteunen bij het van-werk-naar-werk gaan (al dan niet in een andere sector). Er zijn al veel mooie succesvolle samenwerkingen tussen leden van de alliantie Samen werken voor Werk (ABU, Cedris, NRTO en OVAL) die laten zien dat loopbaanbegeleiding, ontwikkeling en scholing tot succesvolle nieuwe banen hebben geleid.

Laten we deze handschoen als uitzenders oppakken. Op die manier dragen we ons steentje bij aan nieuwe zekerheid voor iedereen die zo hard door de coronacrisis wordt geraakt. Wij hebben daarvoor een belangrijke sleutel in handen.

En goed om te weten: de regeling is voor mensen tussen de achttien jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Want: je bent nooit te oud om te leren.

Gerelateerde artikelen