ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Omzien naar elkaar in de praktijk

Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat Nederland een minister voor armoedebeleid krijgt. Het geeft het enorme belang van het vraagstuk aan. In het woensdag gepresenteerde regeerakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst was te lezen dat een op de vier Nederlanders financieel kwetsbaar is. Het nieuwe kabinet wil het aantal kinderen dat in armoede opgroeit halveren. Ook wil het kabinet inzetten op preventie en vroegsignalering om schulden te voorkomen en snel te verhelpen.

Ik ben blij met deze ambitie van het kabinet. De ABU is graag maatschappelijk partner bij de uitvoering. Want ook in de uitzendbranche herkennen we het vraagstuk. Een op de elf uitzendkrachten heeft financiële problemen en jaarlijks kennen we zo’n 60.000 loonbeslagen. Onze branche bemiddelt veel mensen met een relatief kwetsbare achtergrond aan het werk. Dat schept een extra grote verantwoordelijkheid.

Daarom ben ik ook zo trots op onze samenwerking met de Nationale Schuldhulproute (NSR). De eerste resultaten daarvan kwamen vandaag naar buiten. In een pilot met uitzendorganisaties werd het hulpplatform geldfit.nl actief onder de aandacht van ruim dertigduizend uitzendkrachten gebracht. Op geldfit.nl krijgen mensen via een test gratis en anoniem inzicht en advies over hun financiële situatie. De gezamenlijke impact van NSR en ABU bleek groot, want bijna 15% van de uitzendkrachten zocht daadwerkelijk hulp op geldfit.nl. Een deel daarvan preventief.

Uitzendwerkgevers leveren zo een bijdrage aan vroegsignalering en bespreekbaarheid van dit belangrijke onderwerp. Bovendien zorgt de gekozen aanpak voor het verlagen van de drempel om hulp te zoeken bij geldzorgen. Volgend jaar brengen we geldfit.nl breder onder de aandacht van onze leden en helpen hen samen met NSR gericht beleid te maken op dit gebied.

De ABU wil de nieuwe minister van armoedebeleid graag bijstaan in de strijd tegen werkenden met financiële problemen. Ik noem dat ‘omzien naar elkaar in de praktijk’.

Gerelateerde artikelen