ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Integrale publiek-private samenwerking helpt duizenden werkzoekenden naar werk

De lessen van tien jaar Baanbrekend Drechtsteden

WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden bestaat tien jaar. Door de integrale samenwerking van Sociale Dienst Drechtsteden, UWV en Randstad Groep Nederland zijn inmiddels duizenden werkzoekenden aan het werk geholpen. Ook werd het een landelijke formule en diende het als inspiratiebron voor veel andere publiek-private samenwerkingsverbanden. Met de samenwerking groeiden ook de belangrijke nieuwe stappen haast vanzelf.

Kenmerkend aan Baanbrekend is de integrale samenwerking tussen de partners voor een gezamenlijke, eenduidige marktbenadering richting werkgevers en werkzoekenden. Of het nu gaat om de selectie, begeleiding en het opleiden van kandidaten of het in beeld krijgen van vacatures. Daarbij krijgen werkgevers ook hulp en advies over regelingen en voordelen wanneer zij bijvoorbeeld iemand met een arbeidsbeperking inzetten.

Omslag: kandidaten ontwikkelen
De marktbenadering met één gezicht en een integraal team was in 2011 zeer vernieuwend. Het startpunt destijds was vooral werkzoekenden met een uitkering bemiddelen naar werkgevers met vacatures. “Daarbij stond de werkgever centraal en daardoor wilden wij onze werkzoekenden zo goed mogelijk helpen,” schetst Roel Meijer (manager werkgeversdienstverlening) van UWV WERKbedrijf. Met de veranderende arbeidsmarkt is er bij Baanbrekend ook steeds meer aandacht gekomen voor het ontwikkelen van werkzoekenden, zodat zij beter bemiddeld kunnen worden.

Want met de toenemende tekorten op de arbeidsmarkt is het bestand van werkzoekenden veranderd. Vaak moet er voor kandidaten eerst iets extra gebeuren voordat zij succesvol bemiddeld kunnen worden, zegt Ronald Vonk van de Sociale Dienst en manager van Baanbrekend Drechtsteden. “De ideale kandidaat voor vacatures hebben wij tegenwoordig vaak niet meer. Het is een taak voor alle betrokkenen – ook de werkgevers – om te kijken naar oplossingen. Met goede begeleiding en opleidingen of trainingen brengen wij kandidaten allereerst dichter bij de arbeidsmarkt. Zo vergroten we ook de duurzaamheid van bemiddelingen.”

Karin Speijer (57) uit Dordrecht had al veel werkervaring toen ze in 2017 werkloos werd. Ze werkte jarenlang in de financiële sector: in administratieve, uitvoerende en leidinggevende functies. Toch vond ze moeilijk nieuw werk. “Soms werd ik ‘overgekwalificeerd’ afgewezen of er was geen goede match qua werkervaring met de nieuwe baan. Toen ik geen werk vond, ging ik omscholen tot WMO-consulent. Op het moment dat ik dat had afgerond, begon de coronacrisis en bleek het weer een uitdaging om werk te vinden, nu in een andere branche. Eind 2020 kwam ik in de bijstand en via de sociale dienst kreeg ik contact met Baanbrekend. Tijdens een kennismakingsgesprek werd geïnventariseerd waaraan ik dacht, waar kansen liggen en wat mij gelukkig maakt in mijn werk. Het is belangrijk om een baan te zoeken die bij je past, ook qua capaciteiten. Daarna begon de gezamenlijke zoektocht. Dankzij de begeleiding van Baanbrekend kon ik in juni 2021 via Randstad aan de slag als vaccinatiemedewerker bij de GGD. Daar doe ik nu veel administratieve taken en ik ontvang mensen die zich komen laten vaccineren. Ik vind het heel fijn om weer werk en collega’s te hebben en om onder de mensen te zijn. Dit is een tijdelijke functie. Daarom ben ik met Baanbrekend ook in gesprek over mogelijke functies hierna. Zelf kijk ik natuurlijk ook rond. Eerder lukte het mijzelf niet om werk te vinden, maar via het netwerk van Baanbrekend lukte dat wel. Ik heb ook goede hoop dat dit straks een mooie vervolgbaan oplevert.”

Karin Speijer (57) uit Dordrecht

Organische ontwikkeling
Door de langlopende samenwerking is een grote kracht van Baanbrekend ook dat de partners elkaar goed kennen en snel kunnen schakelen. Hierdoor gaat er steeds meer vanzelf, zegt Dorine de Bruin (operationeel manager) van Randstad RiseSmart. “Als wij nieuwe stappen zetten, hoeven we daarvoor niet eerst ‘drie keer’ te vergaderen. We doen gewoon wat nodig is en zo ontstaan de nieuwe stappen. Bijvoorbeeld toen we kozen om meer in te zetten op het verder ontwikkelen van kandidaten. Het ontstaat gewoon voor ons gezamenlijke doel. Daarbij brengt iedere partner expertise in vanuit hun organisatie, maar wel gebundeld in één team.”

Baanbrekend Drechtsteden laat daarmee al jarenlang goede resultaten zien. In de laatste vijf jaar voor de coronacrisis zijn jaarlijks steeds tussen de 1.000 en 1.500 mensen aan werk geholpen. In 2020 daalde dat door de coronacrisis wat, maar zijn nog steeds 950 mensen bemiddeld. Daarnaast tellen uiteraard ook de kwalitatieve resultaten. Vonk: “Naast betere kansen op de arbeidsmarkt bieden we veel mensen ook een volwaardig bestaan, doordat ze weer volledig participeren in de samenleving.” De Bruin: “Vrijwel elke dag horen wij de verhalen van mensen en hoe dit hun leven positief verandert. Dat motiveert ons enorm, ook om steeds een tandje bij te schakelen wanneer dat nodig is.”

Samenwerkingslessen
Naast de resultaten zijn de partners het meest trots op de wendbaarheid die ze met elkaar hebben gecreëerd. Daardoor kunnen ze bijna automatisch anticiperen op arbeidsmarktontwikkelingen, zoals de coronacrisis of het veranderende werkzoekendenbestand. Meijer: “Dat begint met begrip krijgen voor elkaars organisatie en belangen. Je gaat samenwerken door wat je bindt, maar de kracht wordt bepaald door hoe je omgaat met de verschillen die er zijn.”

Baanbrekend Drechtsteden ziet ook de komende jaren hoopvol tegemoet. Vonk: “Het helpen ontwikkelen van onze werkzoekenden willen we verder verdiepen en we blijven anticiperen op wat de buitenwereld vraagt.”

Gerelateerde artikelen