ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Rijnmond werkt door - partners bundelen krachten bij ondersteuning werkzoekenden

De regio Rijnmond wil voorkomen dat werkgevers afscheid moeten nemen van personeel en stimuleren dat mensen snel van werk naar werk gaan. Voor werkgevers bestaat sinds een jaar de dienstverlening van Rijnmond Werkt Door. Voor die werknemers die door de crisis hun baan dreigen te verliezen en een overstap willen maken naar ander werk, lanceert de regio de dienstverlening van het regionale mobiliteitsteam (RMT).

De achtergrond is het coronavirus, waardoor een enorme verschuiving op de arbeidsmarkt ontstaat. Er zijn bedrijven die veel minder werk hebben voor hun personeel, bijvoorbeeld in de horeca en retail. Terwijl bij andere ondernemingen de vraag explosief is gestegen, zoals in de zorg, logistiek en techniek. Ook is er de verwachting dat door de coronacrisis meer werknemers met werkloosheid bedreigd raken.

 

Rijnmond Werkt Door
Zo’n jaar geleden – vlak na het begin van de coronacrisis – startte ‘Rijnmond Werkt Door’. Het doel was om werkgevers te helpen elkaar bij vraag en aanbod van personeel zo goed mogelijk te vinden.

Met de oprichting van een regionaal mobiliteitsteam onder deze vertrouwde naam, breiden we de dienstverlening uit voor werkzoekenden of werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Denk aan om- en bijscholing, zodat zij interessant worden voor een baan in een kansrijke sector. Regionale partners gaan nog intensiever samenwerken met als doel om mensen die hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen, sneller weer aan werk te helpen.

Missie
De voorkeur heeft van werk naar werk. Is dat niet mogelijk? Dan is het doel om zo kort mogelijk langs de kant staan. In de praktijk betekent dit dat de verschillende partners op de arbeidsmarkt elkaar sneller weten te vinden. Een werknemer weet binnen korte tijd welke mogelijkheden er zijn om in een andere sector weer aan de slag te kunnen. Werkgevers krijgen snel zicht op de mogelijkheden om hun werknemers elders een betere toekomst te bieden. Deze uitdaging waarmaken, betekent maatwerk bieden, flexibel zijn en vooral denken in mogelijkheden.

Vraag en aanbod vinden elkaar
De komende tijd wordt de dienstverlening van Rijnmond Werkt Door stap voor stap uitgebreid. Het platform waar u alle ontwikkelingen kunt volgen is www.rijnmondwerktdoor.nl. De vertrouwde dienstverlening gaat gewoon door.

Heeft u nu al vragen of heeft u als werkgever bijvoorbeeld te maken met een overschot of juist een tijdelijk tekort aan personeel? Dan kunt u nog steeds terecht op de website. Vul daar het contactformulier in. Binnen een werkdag wordt u teruggebeld door een accountmanager of adviseur van de projectorganisatie, om de verschillende mogelijkheden voor het tijdelijk uitwisselen van medewerkers te bespreken.

Betrokken partijen
In het initiatief vinden gemeenten, UWV, vakbonden, werkgevers, het beroepsonderwijs en de uitzendbranche elkaar. Binnen Rijnmond zijn de volgende partijen bij het initiatief betrokken:

Betrokken partijen

Gerelateerde artikelen