ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Samenwerking leidt tot unieke opleidingsmogelijkheden in vrijetijdssector

Overijsselse bedrijven in de vrijetijdssector hebben een unieke constructie gelanceerd: de eigen Vakschool 100% Gastvrij. Om personeelstekorten tegen te gaan en de kwaliteit van opleiden te verhogen.

Recreatie en toerisme zijn een belangrijke economische pijler in het Vechtdal (4.200 banen in 2019), maar de groei van de sector wordt geremd door een tekort aan goed geschoold personeel. “Dit is een landelijk probleem. Ook doordat medewerkers tijdens de coronacrisis in andere sectoren zijn gaan werken. Voor het Vechtdal zoeken we naar nieuwe initiatieven om de structurele tekorten te verlichten,” zegt Henk van Voornveld, netwerkregisseur van de Sectortafel Vrijetijdseconomie Regio Zwolle.

Zeventien bedrijven werken nauw samen op het gebied van werven en scholen van personeel en hebben hiervoor de eigen vakschool opgezet. Naast trajecten voor praktijkleren (bbl) en maatwerkopleidingen – bijvoorbeeld voor senioren met ervaring in andere branches en mensen met een ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt zoals statushouders – organiseert de vakschool ook voorschakeltrajecten van vijf dagen voor leerlingen die zich willen oriënteren op het werken in de horeca. “Zo kunnen ze snel ervaren of het wat voor hen is en de eerste ervaring opdoen,” aldus Van Voornveld.

Praktijkleren

In het najaar van 2022 start ook de vanuit de praktijk aangestuurde bbl-vakopleiding. Leerlingen gaan hierbij vier dagen werken en één dag per week naar school bij het Alfa-college in Hardenberg. Het doel is dat leerlingen carrière maken bij verschillende werkgevers in het Vechtdal op basis van een persoonlijk ontwikkelplan. De deelnemende bedrijven willen zo meer goed personeel kunnen aantrekken en vasthouden, door de leerlingen een vaste baan in de sector te bieden.

Unieke opleidingsconstructie

De Vakschool 100% Gastvrij is opgericht door zeventien bedrijven in de vrijetijdssector in het Overijsselse Vechtdal. Samen organiseren zij onder andere praktijkleren (bbl) en maatwerkopleidingen. Leerlingen komen in dienst van Djopzz en worden gedetacheerd naar de aangesloten bedrijven van de vakschool. Zo hebben leerlingen vooraf werkzekerheid voor minimaal twee jaar. Een unieke opleidingsconstructie in Nederland. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met UWV Zwolle en 22 gemeenten in de regio. De vakschool wil de eerste deelnemers aan het werk hebben in februari 2022. De vakschool is in september 2021 opgericht.

Het gaat niet alleen om de aantallen, maar ook om de kwaliteit van de opleiding, zegt directeur Eric Krabbe van uitzender en detacheerder Djoppz. “Ondernemers in de sector zijn lang niet altijd tevreden over de kwaliteiten van leerlingen die uitstromen bij het regulier onderwijs. Individueel kunnen zij dit niet anders organiseren, maar samen kan dat wel.” Djoppz helpt de bedrijven om dit te organiseren. Voor de maatwerktrajecten komen de leerlingen in dienst van Djopzz en worden zij gedetacheerd naar de aangesloten bedrijven. “Zo kunnen wij vooraf al werkzekerheid voor minimaal twee jaar garanderen. Daarnaast kunnen leerlingen zo vanuit één arbeidspool ervaring opdoen bij verschillende bedrijven.”

Anders kijken

Van Voornveld is blij met de rol die Djoppz op zich neemt voor de opleidingsambities in de vrijetijdssector van het Vechtdal. “Zonder hun hulp zouden deze bedrijven dit zelf niet kunnen organiseren. Maar samen kunnen ze unieke opleidingsmogelijkheden bieden die zorgen voor meer personeel, dat is opgeleid zoals de bedrijven voor ogen hebben. Dit kan alleen door samenwerking en door anders te kijken naar deze uitdaging.” Dat laatste moet sowieso vaker gebeuren, benadrukt Krabbe. “Als je anders kijkt naar de kandidaten op de arbeidsmarkt zijn er wel degelijk meer mensen beschikbaar. Kijk naar welke mensen passen bij jouw sector en er ook willen werken. Vervolgens kun je kijken hoe zij binnen een redelijke termijn inzetbaar te maken zijn voor al het werk dat moet gebeuren. Daar zijn wij nu hard mee bezig.”

 

Gerelateerde artikelen