ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Scholing

Flexkrachten doen niet onder voor werknemers in vaste dienst als het gaat om het volgen van opleidingen. Uitzendorganisaties blijven investeren in opleidingen van uitzendkrachten, zeker gezien de toekomstige krappe arbeidsmarkt waar kennis en kunde steeds belangrijker worden.

De onderkant van de arbeidsmarkt verdient daarbij extra aandacht. Opleiden is een verantwoordelijkheid van uitzendwerkgever, flexkracht, opdrachtgever en overheid.

Formeel en informeel leren

Zowel formeel als informeel horen bij scholing. Bij formeel leren horen trainingen, cursussen, e-learnings, blended learning en leerwerktrajecten (BBL). Informeel leren gaat onder andere over het leren op de werkvloer en van collega’s. Hierbij is het wel belangrijk om deze kennis vast te leggen door bijvoorbeeld een ePortfolio of EVC (erkenning van eerder verworven competenties).

Inlener en flexorganisaties als drijvende kracht

Zonder de werkgever als drijvende kracht blijkt het lastig voor werknemers om zichzelf te ontwikkelen.

Binnen de uitzendbranche heeft ook de inlener een belangrijke rol bij het wel of niet opleiden van flexkrachten. De inlener blijkt zelfs vaak de doorslaggevende factor.

Flexorganisaties pakken echter ook steeds meer de rol om proactief op te leiden. Zonder ontwikkelen en opleiden kunnen we op de arbeidsmarkt in elk geval niet meer. We willen zowel de flexkracht als de opdrachtgever binden en boeien.

De rol van de ABU

De ABU vraagt van de overheid wetgeving en ondersteunende financiële maatregelen (onder andere via de WVA) die beter worden toegerust op het feit dat leren en (flex)werken steeds vaker via de uitzendbranche lopen. Dat betekent meer opleidingsfaciliteiten, die beter zijn afgestemd op de uitzendformule.

Gerelateerde artikelen