ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Stelling: een subsidie van duizend euro (de STAP-regeling) maakt het verschil qua duurzame inzetbaarheid

Frank Kalshoven, directeur Argumentenfabriek en verbonden aan Platform Toekomst van Arbeid

“Het is een hoopgevend beginnetje voor mbo’ers”

“Nee, daarvoor is het bedrag te klein. Je moet je voorstellen: alleen al aan publiek geld kost het 160.000 euro om iemand door zijn schoolcarrière heen te loodsen, althans van de eerste klas tot en met master. Grofweg kost een jaar scholing zevenduizend euro. Zo bezien is de STAP-regeling ruimschoots onvoldoende. Aan de andere kant: we moeten ergens beginnen. Na 25 jaar ouwenelen over een leven lang leren en duurzame ontwikkeling, is dit wél een eerste stap. Een hoopgevend beginnetje, met name voor mbo’ers. De publieke investeringen in scholing zijn namelijk scheef verdeeld. Als maatschappij investeren we anderhalve ton in een doctorandus en 110.000 euro in iemand die mbo-4 haalt. Zo bezien is het voorstel van het Platform Toekomst van Arbeid om iedereen bij geboorte een gelijk scholingsbudget te geven prima. Mbo’ers houden dan nog 40.000 euro over voor om- of bijscholing. We zien overigens dat ook werkgevers meer investeren in hbo- en wo-opgeleide mensen, terwijl het maatschappelijk juist belangrijk is te investeren in werknemers die een hoger risico lopen op baanverlies of arbeidsongeschiktheid. Bij duurzame inzetbaarheid draait het niet alleen om geld, maar ook om de leercultuur. Vijftig jaar geleden was het heel normaal om een avondopleiding te volgen of op zaterdag een cursus te volgen, terwijl er toen nog een 48-urige werkweek was. Die leercultuur zou bevorderd moeten worden. Scholen, de overheid en werkgevers kunnen bijdragen aan die bewustwording. Iedere werkende moet zich afvragen: wat doe ik over vijf of over tien jaar? Ben ik daar klaar voor?”

Pieter Vermeer, directeur stichting JobOn en aanjager digitaliseringsprogramma FutureLab50+

“Een mooie praktische aanzet die een cultuurverandering kan inluiden”

“Jazeker, dit gaat verschil maken. Het bedrag is inderdaad laag, maar deze regeling kan wel degelijk een eerste aanzet zijn tot een cultuurverandering en een spin-off geven aan een leven lang ontwikkelen. Het is een fantastisch cadeau om in jezelf te investeren. Corona heeft mensen geprikkeld om na te denken en het bewustzijn vergroot over duurzame inzetbaarheid. Het thuiswerken en het ‘zoomen’ werkte goed. Dit deed veel mensen inzien dat het leuk is om nieuwe dingen te leren en dat dat ook gewoon nog kan als je bijvoorbeeld 58 jaar bent. Dat is een belangrijk inzicht. Niet zozeer voor jophoppers, die toch wel aan hun cv werken, maar juist voor werknemers die al lange periode voor één baas werken. ‘Ik zit wel comfortabel’, hoor ik vaak. Maar banen veranderen. Het mooie van deze regeling is dat het heel praktisch is. In plaats van werknemers allerlei ingewikkelde kortingen te geven via de belasting, schijnt dit een stuk makkelijker te zijn. Dat is belangrijk, want het geld moet terechtkomen bij de mensen die scholing het hardst nodig hebben. Deze subsidie helpt om werknemers duurzamer inzetbaar te maken, maar het kan voor mensen óók een aanzet zijn om het werk te gaan doen dat ze echt leuk vinden, waar ze gelukkig van worden. De tijd is daar nu goed voor. De arbeidsmarkt is booming, dus er valt wat te kiezen. Ik hoop en verwacht dus echt dat deze regeling iets in werking zal zetten, dat het een olievlekwerking zal creëren.”

ABU en de STAP-regeling

Per 1 januari 2022 wordt de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting afgeschaft. Het STAP-budget (van € 1.000,-) voor scholing en ontwikkeling via UWV komt daar per 1 maart aanstaande voor in de plaats. De ABU vindt dit een belangrijke eerste stap om scholing te stimuleren. Om optimaal te kunnen blijven functioneren in een steeds veranderende arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken, is de ABU voorstander van een persoonlijke ontwikkelrekening voor iedereen die tot de beroepsbevolking hoort. Hierop kunnen zij zelf fiscaal voordelig sparen en kunnen werkgevers en sociale partners fiscaal voordelig geld storten.

Gerelateerde artikelen