ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Stimuleren van scholing nodig

Om te kunnen (blijven) werken is het noodzakelijk dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Zelfregie en aanpassingsvermogen zijn daarbij twee belangrijke factoren. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Onze arbeidsmarkt heeft nog te weinig impulsen tot continue ontwikkeling. Een Leven Lang Ontwikkelen helaas nog geen algemeen aanvaarde praktijk. Het stimuleren en faciliteren van scholing en ontwikkeling is daarom nodig. Uitzendorganisaties kunnen daarbij een rol spelen.

Gerelateerde artikelen