ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Van begrip naar beweging

De toegenomen inflatie heeft het maatschappelijke debat over schulden en armoede versterkt en vergroot. Hoewel een gesprek over schulden nog niet salonfähig is geworden, is een intermezzo over de toegenomen prijzen of energiebesparing veilig terrein.

Ook zijn er recent verschillende nieuwe initiatieven ontstaan rondom geldzorgen, bijvoorbeeld de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid. En heeft het kabinet een geactualiseerd actieplan rondom geldzorgen armoede en schulden gepresenteerd. Privaat en publiek spannen zich – al dan niet gezamenlijk – in om het aantal mensen met problematische schulden of levend in armoede te bestrijden of – beter nog – te voorkomen.

De ABU is eerder de samenwerking aangegaan met de Nederlandse Schuldhulproute om uitzendkrachten met dreigende of bestaande geldproblemen te helpen. Afgelopen oktober zijn we goed begonnen en hebben met een kleine groep van zo’n twintig leden al meer dan 1500 uitzendkrachten voorzien van passend financieel advies.

Zijn we daarmee goed op weg? En is het vanzelfsprekend dat werkgevers hun rol pakken als het gaat om de financiële gezondheid van werknemers? Uit recent onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt dat eenderde van de organisaties niet actief communiceert over beschikbare hulpmiddelen en bij circa 20% het niet de bedoeling is hier ruchtbaarheid aan te geven. Ook blijft een meerderheid van de leidinggevenden vinden dat werknemers een eerste stap moeten zetten bij het melden van financiële problemen. Opmerkelijk wat mij betreft.

Hoewel het tijdsgewricht bijdraagt aan meer begrip voor geldzorgen is voor werknemers nog een wereld te winnen. Werkgevers kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Het is dan ook mijn persoonlijke uitdaging om zo veel mogelijk van onze leden aan te sluiten bij onze samenwerking met Geldfit. Om volgend jaar meer uitzendkrachten te voorzien van advies op maat en ondersteuning bij geldzorgen. En ervaringen van betrokken werkgevers te delen om onze inspanningen te verbeteren bij het bereiken, mobiliseren en ondersteunen van uitzendkrachten. Want zoals bij zoveel uitdagingen waar de uitzendbranche de komende tijd voor staat, is ook hier samenwerking en beweging essentieel.

Gerelateerde artikelen