ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Van ‘moetje’ naar duurzaam wervingskanaal

BAM Infra Nederland kiest voor krachtiger social return met vast organisatiebeleid

Social return-verplichtingen om meer werk te creëren voor mensen met een ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt kunnen vaak beter en effectiever benut worden. Bouwbedrijf BAM Infra Nederland ontwikkelt hiervoor een duurzame aanpak, bijgestaan door de hierin gespecialiseerde uitzendpartner Werksaambeter. Volwaardig social return-beleid moet werkzoekenden én de organisatie beter helpen, ook tegen de krapte op de arbeidsmarkt.

Marcel Geleijnse, Renée Heinen en Naomi van der Horst

Social return-verplichtingen (ook wel SROI) komen voort uit grote aanbestedingen waarmee bouwbedrijven te maken hebben bij de gunning van projecten. In de praktijk blijft de verplichting nog vaak een ‘moetje’. En dat is zonde omdat er veel meer uit te halen valt. Bedrijfsleider Marcel Geleijnse van BAM (Regio West) heeft dit zelf ervaren als uitvoerder bij grote projecten. “Natuurlijk doet het wel iets als bij een project een percentage mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt ingezet. Maar de projecten zijn tijdelijk en daarna stopt de samenwerking vaak. Dat is zonde, want ondertussen zoeken wij ook nieuwe collega’s. Met goed beleid kunnen we beide doelen beter op elkaar afstemmen.” Dat heeft nog een voordeel voor de organisatie. Voor projectteams vormen de verplichtingen vaak een ‘last’, omdat organisaties hiervoor meestal weinig geregeld hebben. “Dan moeten ze zelf het wiel uitvinden om aan de verplichting te voldoen. Met volwaardig organisatiebeleid kan een projectteam bij ieder project direct een goede start maken. Zo kunnen zij het beter en sneller invullen. Dat vergroot de kans op succes, zodat meer mensen na een project kunnen doorstromen naar een vast dienstverband,” aldus Geleijnse.

Duurzame uitstroom
Deze ambitie heeft BAM sinds 2020 kracht bijgezet door volwaardig beleid te ontwikkelen, bijgestaan door Werksaambeter. Dit gespecialiseerde bureau helpt (bouw)bedrijven bij het ontwikkelen en verankeren van hun social return-aanpak. Daarbij zorgt het bureau ook voor de werving van uitzendkrachten voor de tijdelijke projecten. “Maar ons doel is niet om grote aantallen uitzendkrachten te plaatsen,” benadrukt directeur Naomi van der Horst. “Voor ons is uitzenden een belangrijk vehikel bij onze missie: duurzame doorstroom naar vast werk realiseren. Meestal na een jaar bij onze opdrachtgever of doordat wij mensen in dienst nemen en elders werk kunnen bieden. Voor werkgevers is de uitzendconstructie een veilig middel om kansen te kunnen bieden op tijdelijke projecten. Daarbij leren ze mensen en hun kwaliteiten beter kennen. Dat vergroot de kans op doorstroom. Dit lukt ongeveer bij de helft van de trajecten. En ook als iemand niet doorstroomt, is de werkervaring waardevol voor zijn cv en werkkansen. Maar wij streven wel naar meer en daar doen wij veel voor. Wij helpen kandidaten bijvoorbeeld ook met privézaken – zoals financiën op orde krijgen – als dat nodig is.”

Bureau Social Return

In 2016 is Werksaambeter opgericht om organisaties te helpen om social return duurzamer te verankeren in hun beleid. Voor bouwbedrijven (zoals BAM, Dura Vermeer en KWS) met vergelijkbare behoeften is hiervoor een vaste formule ontwikkeld (Bureau Social Return). Daarnaast worden ook steeds vaker andere organisaties geholpen, zoals bloedbank Sanquin.

Verankeren
Bij BAM begon de aanpak van Werksaambeter met een inventarisatie van de behoeften en mogelijkheden op het gebied van social return. Hieruit volgde een advies en daarna stelde het bedrijf zelf een medewerker (Renée Heinen) aan als specialist social return voor de verankering in de organisatie. Samen met Werksaambeter werkt zij aan de verdere implementatie. Heinen: “Wij hebben nu een concreet plan voor nieuwe projecten waarmee projectteams direct aan de slag kunnen en ze weten wat de mogelijkheden zijn op het gebied van social return. Dit kunnen wij nu ook uitbreiden richting onze onderaannemers. Zo ontstaan ook weer extra kansen.” Geleijnse: “Bovendien krijgen wij beter zicht op wat wij al doen. Vaak blijken wij al meer te doen dan nodig is voor social return, ook bij projecten waar dit bijvoorbeeld niet gevraagd wordt. Dat vinden wij maatschappelijk belangrijk, maar het biedt ook extra kansen om nieuwe collega’s te vinden en langduriger aan ons te binden. Onze verwachting is dat een deel van de krapte op de arbeidsmarkt hierdoor beter op te vangen is. Daarvoor zetten we bijvoorbeeld ook in op het aantrekken van zij-instromers en jongeren.”

Ook in andere sectoren biedt een aanpak zoals deze mogelijkheden, denkt Van der Horst. “Bedrijven willen vaak wel, maar weten vooral niet hoe. Daar helpen wij ze bij met onze kennis en ervaring. Uiteindelijk gaat het vaak om een bredere kijk creëren en de focus op projecten te verruimen naar een groter helikopterperspectief voor de organisatie.”

Gerelateerde artikelen