ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Weg uit de schulden? Samenwerken helpt!

In Nederland heeft ongeveer een op de vijf huishoudens te maken met (risico op) problematische schulden, een groot maatschappelijk probleem. Werkgevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing, werk is namelijk de beste weg om schulden te voorkomen of van je schulden af te komen. Tot zo ver niks nieuws. Maar hoe dan?

Dat is een vraag waar veel werkgevers, zo ook in de uitzendbranche, mee worstelen. Veel werkgevers willen namelijk wel ondersteuning bieden, maar worstelen nog met de vraag hoe. In een recent rapport van Panteia over werknemers met schulden is een praktisch vijf stappenplan voor werkgevers opgesteld om hierin te voorzien. Dat helpt. Ik neem u in vogelvlucht mee door de stappen.

Eerst (1) Oriënteren. Maak gebruik van alle tools & initiatieven die er zijn om mensen met schulden te helpen. Toegegeven, dat zijn er nogal veel. Maar goed. De onderliggende problematiek bij schulden is ogenschijnlijk even complex als het landschap van de schuldhulpverlening zelf. Richt je wel op je eigen regio en gebruik hiervoor bijv. de Nederlandse Schuldhulproute van Geldfit.nl om te zien waar je terechtkan. Of bel je gemeente gewoon op.

Dan (2) Positioneren. Bepaal welke rol jij als werkgever wil vervullen. Het Panteia-rapport leert ons dat onduidelijkheid over de rol en betrokkenheid van werkgevers leidt tot een impasse. Stel je zelf dus de vraag wat je kan en wil op dit gebied als organisatie.

Maak beleid (3). Schoenmaker blijf bij je leest. Ga niet zelf op de stoel van de hulpverlener zitten. En vanwege de complexiteit van de schuldenproblematiek helpt het om samen met een adviseur beleid te vormen. Op websites zoals www.financieelfittewerknemers.nl staan ook veel praktische tips en informatie ter oriëntatie.

In actie! Draag het uit (4) en Voer het uit (5). Laat zichtbaar weten wat er binnen jouw organisatie kan en borg aandacht voor schuldproblematiek in alle relevante processen. Bonus toekennen voor een topprestatie? Leuk idee, maar kan slecht uitpakken als je te maken hebt met toeslagen. Betrek de diverse schakels in de organisatie en durf het gesprek aan te gaan.

Is het dan echt zo makkelijk? Nee natuurlijk niet. De komende tijd is er nog een wereld te winnen om het taboe rondom schulden te doorbreken en werkgevers te ondersteunen in hun ambities werknemers financieel gezond te houden. Een ding is voor mij echter klip-en-klaar, schuldproblematiek tackelen doe je niet alleen, maar samen!

Gerelateerde artikelen