ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gedifferentieerde premiepercentage Whk 2023 mogelijk onjuist bij no-riskpolis

De Belastingdienst heeft laten weten dat het gedifferentieerde premiepercentage Whk voor 2023 mogelijk onjuist is vastgesteld. Dit omdat er -naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad – meer uitkeringen onder een no-riskpolis vallen dan gedacht.

De Belastingdienst zal het gedifferentieerde premiepercentage niet ambtshalve corrigeren. U moet dus zelf bezwaar maken tegen de beschikking ‘Gedifferentieerd premiepercentage Whk 2023’ als u denkt dat het percentage bij u onjuist is vastgesteld. In uw beschikking staat hoe u dat doet.

Overigens raden wij onze leden aan elk jaar de Whk-beschikking goed te controleren. Elk jaar geeft de ABU ook een workshop Bezwaar en controle Whk-premie. In deze workshop leggen we uit waarom een Whk-premie soms onjuist kan zijn, en waarom het de moeite waard is tegen de premievaststelling bezwaar te maken.

Arno Spuij (spuij@abu.nl)

Gerelateerde artikelen