ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Model loonstaat en codes voor aangifte loonheffingen 2022

De Belastingdienst heeft het model loonstaat 2022 gepubliceerd:

Model loonstaat 2022

Ook zijn de codes voor de aangifte loonheffingen gepubliceerd die u gebruikt voor het invullen van de werknemersgegevens in de aangiftes van 2022:

Bekijk de codes.

Gerelateerde artikelen