ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verlenging modelovereenkomsten ABU

Eind vorig jaar heeft ABU bij de Belastingdienst verzoeken ingediend tot verlenging van zijn modelovereenkomsten. Het gaat om de algemene modelovereenkomst bemiddeling (1) ontbreken van werkgeversgezag (9091568203) en (2) vrije vervangingen (9091638981). De eerste verloopt op 17 maart aanstaande en de tweede op 23 september van dit jaar.

De Belastingdienst heeft ervoor gekozen om alle modelovereenkomsten niet collectief te verlengen maar individueel te beoordelen. Er blijkt echter onvoldoende capaciteit om de beoordeling van onze en andere modelovereenkomsten tijdig af te ronden. De algemene modelovereenkomst tussenkomst van VNO-NCW en de Belastingdienst is nog niet verlengd en intussen verlopen.

De ABU heeft de bevestiging gekregen dat u de huidige modelovereenkomsten kunt blijven gebruiken:

“De gepubliceerde modelovereenkomst op de website van de Belastingdienst blijven tot nader bericht gewoon toegankelijk en kunnen op die manier, net als nu het geval is, blijven dienen als handvat voor partijen om hun eigen overeenkomst op te stellen.” 

De ABU en I-ZO hebben contact met de Belastingdienst om op korte termijn helderheid te krijgen over het gebruik van de modelovereenkomsten voor 2021 en verder. Onze verwachting is dat beide modelovereenkomsten met vijf jaar worden verlengd, met een kleine aanpassing rond de bedoeling van partijen. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad eind vorig jaar, die deze bedoeling overbodig acht. Meer uitleg en informatie hierover is te vinden in de kamerbrief van 10 februari 2021. Het komt erop neer dat de minister van mening is dat het arrest niet inhoudt dat bestaande, goedgekeurde modelovereenkomsten hun geldigheid verliezen.

Vragen? Arno Spuij – spuij@abu.nl of voorzitter@i-zo.nl

Gerelateerde artikelen