ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Voorwaarden versoepeld Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensieve mkb

Mede door input van de ABU komen uitzendondernemingen sneller in aanmerking voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Bedrijven komen in aanmerking voor de regeling wanneer het gas- en energieverbruik minimaal 7% van de omzet in 2022 is. Dit was in de ontwerpregeling 12,5%.

Vorig jaar hebben wij als ABU een signaal aan minister Adriaansens van het Ministerie van EZK afgegeven, dat de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) ontoereikend was voor uitzendondernemingen die internationale werknemers huisvesten. Dit signaal en ook de signalen van andere organisaties, hebben ertoe geleid dat de voorwaarden zijn versoepeld.

Voorwaarden
De TEK-regeling is een tijdelijke steun voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De hoogte van de TEK is 50% van het bedrag dat de ondernemer meer betaalt aan energiekosten dan de drempelprijs. De drempelprijs is € 1,19 per m³ gas en € 0,35 per kWh elektriciteit.

U kunt de TEK-regeling aanvragen als uw onderneming energie-intensief is. De voorwaarden voor de TEK zijn onder meer:

  • kosten voor gas en elektriciteit zijn minimaal 7% of meer van uw omzet in 2022
  • het gaat om een mkb-onderneming en stond vóór 1 januari 2023 ingeschreven in het Handelsregister van KVK
  • de mkb-onderneming heeft een zakelijk energiecontract.
  • U heeft maximaal 250 werknemers en uw omzet is minder dan € 50 miljoen per jaar.

Tegemoetkoming aanvragen
De tegemoetkoming kan sinds deze week aangevraagd worden. Bekijk hier alle voorwaarden voor de TEK-regeling. Bekijk ook hoe hoog het subsidiebedrag is en de voorbeeldberekeningen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Gerelateerde artikelen